Századok 2023/6

Mecenatúra és társadalmi vállalkozás

 • Klement Judit: Bevezető (1045)
 • Bárány Zsófia: A Szent István Társula és támogatói köre 1848 és 1858 között (1047)
 • Szalisznyó Lilla: A Nemzeti Színház és a jótékonyság különböző formái a 19. században (1067)
 • Konrád Miklós:Zsidó nagypolgári mecenatúra és műpártolás a dualizmus idején (1093)
 • Baráth Katalin: Stadionok közadakozásból. A korai sportpályák támogatói az FTC és MTK történetében, 1909-1912 (1115)
 • Róka Enikő: Az értékhalmozás csendes évtizedei. A Fővárosi Képtár története, 1959-1989 (1141)

Tanulmány

 • Bácsatyai Dániel: A széplelkű kamaraispán és más szerencselovagok. III. András olaszai (1171)

Közlemény

 • László Andor: Bocskai István, a magyarok „Mózese” (1195)

In Memoriam

 • Nagy Levente: Nomina nuda tenemus. In memoriam Miskolczy Ambrus (1947-2023) (1211)

Történeti irodalom

 • Csermelyi József: Kanász Viktor: Oroszlán a végvárban. Thury György és Nagykanizsa (1217)
 • Nagy Kornél: Mihalik Béla Vilmos: A kétszer megváltott nép. Katolikus egyház a Jászkunságban (1687-1746) (1219)
 • Paál Vince: Czeferner Dóra: Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten (1222)
 • Keresztes Csaba: Mózessy Gergely (szerk.): Griger Miklós feljegyzései (1225)
 • Kázmér László: Nagy József: Békeévek Mars árnyékában. A Székely Határvédelmi erők története (1940-1944) (1228)
 • Apor Péter: Eörsi László: „Irgalomnak helye nincs”. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzett résztvevői (1230)
 • E számunk munkatársai (1235)

Történelmi Szemle 2023/1

Somogyi Éva tiszteletére

 • Klement Judit, Manhercz Orsolya: Köszöntés (5)
 • Deák Ágnes: A bölcs, félénk Fabius Cunctátor: gróf Esterházy Móric (7)
 • Ress Imre: A horvát 1861. évi LXII. törvénycikk királyi szentesítésének legendája és legitimációs funkciója (29)
 • Vér Virág Eszter: Erzsébet császárné Magyarországon 1866 nyarán: fogadtatás, emlékezés, mítosz (43)
 • Manhercz Orsolya: „Istenem, istenem, ezentúl már Buda lesz a birodalmi székváros”. Udvari élet Pest-Budán a 19. században (65)
 • Cieger András, Matolcsi Réka: Királyhűség, állampolgári lojalitás, nemzeti identitás. Többes kötődések a dualizmus kori Magyarországon (87)
 • Ifj. Bertényi Iván: A delegáció főrendiház által választott tagjainak társdalmi háttere (99)
 • Gyáni Gábor: Szocializáció az arisztokrata családokban (123)
 • Konrád Miklós: Sportélet, polgárosodás és antiszemitizmus Magyarországon, 1867-1914 (139)
 • Klement Judit: Budapest és a malmok, 1841-2008 (155)

Történelmi Szemle 2021/3

Tanulmányok

 • Kuffart Hajnalka, Neumann Tibor: „Olyan szép kísérete lesz, mint kevés úrnak Itáliában”. Az esztergomi érseki udvartartás szervezése 1486/87 folyamán (323)
 • Papp Júlia: Az 1526. évi mohácsi csata helyszínének emlékezete (383)
 • Nagy Kornél: Konstantinápolyból Temesvárra. Minas Paronean örmény unitus misszionárius viszontagságai Erdélyben (1720-1738) (427)
 • Michael K. Silber: Kossuthot megáldja egy rabbi. Egy politikai legenda metamorfózisa (459)
 • Konrád Miklós: Vegyes házasság és asszimiláció. Érvek a keresztény-zisdiő házasság bevezetése mellett (483)
 • Keresztes Csaba: Az emigrációs Hungarista Mozgalom és az 1956-os forradalom (495)

Hagyaték

 • I. Tóth Zoltán: Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. II. rész (525)

Mérleg

 • Pritz Pál: Bárdossy László és Bajcsy-Zsilinszky Endre (557)

Aetas 2021/2

Tanulmányok

 • Kövér Lajos: Bonaparte Napóleon közel-keleti expedíciója a vágyak egzotikuma és a valóság tükrében, avagy Egyiptom három Savary olvasatában (5)
 • Ferwagner Péter Ákos: Nacionalizmus, elnyomás, éhínség. Libanon az első világháborúban (20)
 • Bene Krisztián: A Nemzetközi Brigádoktól a francia hadseregig. Magyar önkéntesek harca a fasizmus ellen (41)
 • J. Nagy László: A legfranciább algériai. Ferhat Abbász politikai az algériai nemzeti mozgalom tükrében (55)
 • Lénárt T. András: Kiút a diktatúrából. A demokrácia felé tartó Spanyolország a nemzetközi erőtérben (1975-1982) (68)
 • Fellegi Benjámin: Halford Mackinder és a brit birodalmi föderalizmus a 19. század fordulóján (79)
 • Konrád Miklós: Disszimiláció az asszimilációpárti zsidóság körében 1848-1914 (94)

Műhely

 • Balogh Ádám: Albán migrációs hullám a görög területeken a 14-15. században (105)
 • Tóth Ferenc: Korfu védelme egy francia hadmérnök szemével. Florentin de Perceval hadtudományi értekezése 1715-ből (116)
 • Mihályi Dorottya: Párhuzamos útleírások. Franciák és magyarok a Magreb-országokban a 19. század végén (126)
 • Nagy Georgina: Magyar orvosok Algériában az 1960-1970-es években (135)
 • Gyarmati Enikő: Az 1918. novemberi svájci országos sztrájk rövid története. Okok – követelések – válaszok – eredmények (142)
 • Horváth Mónika: Adalékok I. Rákóczi György egy felső-magyarországi szervitorának feladataihoz. Fáy IV. István levelezése (1633-1639) (152)

Elmélet és módszer

 • Salvatore Bono: A kiterjesztett Mediterráneum (Fordította: Szász Géza) (167)

Figyelő

 • Szabó-Gajmer Bernadett: A korai francia gyarmatosítás és Észak-Amerika (Éric Thierry: La France de Henri IV en Amerique du Nord. De la création de l’Acadie á la fondation de Québec. Classiques Garnier, Paris, 2020.) (175)
 • Palotás Zsolt: A váltságdíj politikai gazdasága (Hershenzon, Daniel: The Captive Sea: Slavery, Communciation and Commerce in Early Modern Spain and the Mediterraneum. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA, 2018.) (178)
 • Deák Ágnes: Szúette csatahajó (Harm-Hinrich Brandt: Ausriaca. Abbandlungen zur Habsburgermonarchie im „langen” 19. Jahrhundert. Herausgegeben von Matthias Stickler. Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 2020.) (182)
 • Deák Ádám: Vallásellenesség vagy valláskritika a Békési Református Egyházmegyében? (Hegyi Ádám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…” Az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között. Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, 2018.) (185)
 • Dominkovits Péter: Dokumentumok a 20. század első felének egyetlen főállású magántörténészéről (Viskolcz Noémi: A herceg történésze. Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922-1930. MTA – Kossuth Kiadó, Budapest, 2019.) (189)
 • Sipos András: Politikum és hétköznapiság a 19-20. században két új társadalomtörténeti monográfia tükrében (Koltai Gábor: Akik a „Párt” ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában. 1948-1956. Korall, Budapest, 2018. [Társadalomtörténeti Monográfiák 9.] 295 oldal; Gerhard Péter: Deszkafalak és potyavacsorák. Választói magatartás Budapesten a Tisza Kálmán korszakban. Korall, Budapest, 2019. [Társadalomtörténeti Monográfiák 10.] (193)
 • Nagy Ádám: A dualista rendszer legitimációs problémája a szimbólumok tükrében (Cieger András: 1867 szimbolikus világa. Tanulmányok a kiegyezés koráról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történelemtudományi Intézet, Budapest, 2018.) (201)
 • Szász Géza: Az annyira imádott ellenség (Gábor Gelléri: Philosophies du voyage: visiter l’Angleterre aux 17e-18e siecles. Oxford University Studies in the Enlightment. Voltaire Foundation, Oxford, 2016.) (204)
 • Számunk szerzői (208)