Történelmi Szemle 2023/4

Tanulmányok

 • Rózsa Márton: Augsburgi Brúnó és Szent István. Esettanulmány a személyi helyváltoztatás hatalmi aspektusainak vizsgálatához (615)
 • Nagy Levente, Szilágyi Emőke Rita: Hollókőtől Esztergomig. Új adatok az Oláh, a Hunyadi és a Drakula család genealógiájához (639)
 • Buza János: Pénzügyi válság előszele. Az 1613. évi 28. törvénycikk nyomában (669)
 • Romsics Gergely: Érdek, befolyás, birodalom. A balkáni expanzió a magyar külpolitikai tervezésben, 1917-1918 (679)
 • Hantos-Varga Márta: A politikai cselekvés viszonyítási pontjai a keresztény államelmélet és a szentszéki megnyilatkozások alapján (705)
 • László Andor: Szekfű Gyula historiográfiai nézeteinek hatása saját korában (737)
 • Novák Attila: Kibucok és szövetkezetek, avagy szövetkezeti gondolatok az 1960-as évek Magyarországán – izraeli visszhanggal (753)

Vita

 • Gyányi Gábor: Egyfajta vitastílusról (765)
 • Tomka Béla: A jelenkortörténet kutatásáról és a források vétójogáról (775)
 • Valuch Tibor: A jelenkortörténetről és az államszocializmus társadalmáról tárgyilagosan. Megjegyzések Horváth Gergely Krisztián írása kapcsán (781)
 • Varga Zsuzsanna: Vitacikk vagy vádirat? (791)
 • Horváth Gergely Krisztián: Egy elmaradt vita margójára (799)

Magyar Tudomány 2023/10

Tematikus összeállítás:  Globalizáció a múltban és a jelenben

Vendégszerkesztő: Tomka Béla

 • Tomka Béla: Bevezetés: a globalizáció a közbeszédben és a tudományban (1217)
 • Tomka Béla: Globalizáció: megjelenési formák, szakaszok és determinánsok (1223)
 • Bayer József: A világrend változása és a globalizáció (1235)
 • Bencsik Péter: A 20. századi magyar határrezsim változásai: globalizációs és territorializációs hullámok hatása (1245)
 • Keller Márkus: A városi lakhatás globális mintái (1254)
 • Győrffy Dóra: Globalizáció a gazdaságban: Magyarország pozíciója a globális értékláncokban (1263)

Tanulmányok

 • Pléh Csaba: A tudások feszültségei a megismerő emberben. A modern pszichológia hozzászólása a tudományos világnézet vitáihoz (1274)
 • Sólyom Jenő: Két választás Magyarországon – és ami közben történt II. rész. Az akadémiai tagválasztások pártirányításának fokozatos lazulása az 1956-os forradalom leverése utáni évektől annak megszűntéig, 1985-ig (1287)

Megemlékezés

 • Frank Tibor 1948-2022 (1305)
 • Zsoldos Attila: In memoriam Frank Tibor (1307)
 • Hudecz Ferenc: Beszéd Frank Tibor temetésén (1217)
 • Lojkó Miklós: Temetési beszéd (1314)
 • Hunyady György: Nekrológ (1317)
 • Bollobás Enikő: Frank Tibor emlékezete (1319)
 • Borhi László: Szeretett tanárom, Frank Tibor emlékére (1323)
 • Hunyady György: Emlékezés Frank Tibor történész-akadémikusra posztumusz kötetének örvén (1325)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Botos Katalin: Andrea Komlosy: Work: The last 1,000 Years. A munka elmúlt ezer éve (1332)
 • Kalafatics Zsuzsanna: Сдвиги. Узоры прозы Nабокоvа A nabokovi próza mintázatai (1336)
 • Berta Péter: Antropológia – Gondolkodás – Alkotás „Gyakorlatias bennfentesség” – Köszöntőkötet a 70 éves A. Gergely András tiszteletére (1339)
 • Bozó László: Faragó Tibor: Planetáris környezetünk veszélyeztetése és megmentése (1342)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1344)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Múltunk 2023/1

Nőtörténet

 • Somlai Katalin: „Dudás Éva”, „Angelica”, „Medica” és társaik. Titkos munkatársnők a magyar hírszerzés olasz frontján 1945 és 1989 között (4)
 • Lőrincz Andrea: A második világháborút követő felellősségre vonás megéléstörténetei a (színész)női életutakban (31)
 • Grexa Izabella: „Ha én annyitkeresnék, mint ön, Gáspár elvtárs, akkor nem ragaszkodnék a második műszak keresetéhez…” Női panaszlevelek a Kádár-korszakból (74)
 • Alabán Péter: Nők férfiak nélkül. Társadalmi és nemi szerepek az 1970-es évek munkástársadalmában és a filmvásznon (105)
 • Fedeles-Czeferner Dóra: Milyen volt magyar emigráns nőnek lenni a két világháború közötti Szovjetúnióban? (141)

Tanulmányok

 • Tóth Imre: Bánffy Miklós a magyar külügyminisztériumban (1921-1922) (150)
 • Miklós Dániel: Sugár András Dubcek-interjúja és a könyvkiadás helyzetének változása 1989-ben (180)

Szemle

 • Agárdi Péter: Új, tudományos narratíva József Attiláról (206)
 • Tomka Béla: Alternatív vagy korlátozott globalizáció? A szocialista rendszerek nemzetközi kapcsolatainak új értelmezéseiről (220)
 • Isaac Bershady: Magyarszág a világon: globális történelem a félperifériáról (237)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Rubicon 2022/2

A divat világa

Visszatekintő

 • Buzinkay Géza: A Várban lakni világnézet? (4)
 • Fülöp Mihály: Erdély sorsa. A szövetséges hatalmak vitái a magyar-román határról (1940-1945)

Nagyító alatt: Válság és kiútkeresés

 • Pogány Ágnes: Válságkezelési stratégiák. Kiútkeresés a nagy gazdasági világválságból (26)
 • Tomka Béla: Aranykor a gazdaságban. Újjáépítés a második világháború után Nyugat-Európában (38)
 • Toperczer Judit: Romok asszonyai. A keletnémet Trümmerfrau-mítosz (48)

A hónap témája: a divat

 • Hahner Péter: Mit viseljen egy királyné? Marie-Antoinette és a divat (54)
 • Mészáros Zsolt: Tekintély és divat. A gentleman és a dandy (58)
 • Lukács Anikó: Nemzeti divat az 1860-as években (68)
 • Czingel Szilvia: Bikinis lányok. A fürdőruha átalakulása napjainkig (80)
 • Mészáros Zsolt: Leányálom. A nadrágszoknyától a szmokingig. Legényélet a 20. század elején (90)