Múltunk 2023/1

Nőtörténet

  • Somlai Katalin: „Dudás Éva”, „Angelica”, „Medica” és társaik. Titkos munkatársnők a magyar hírszerzés olasz frontján 1945 és 1989 között (4)
  • Lőrincz Andrea: A második világháborút követő felellősségre vonás megéléstörténetei a (színész)női életutakban (31)
  • Grexa Izabella: „Ha én annyitkeresnék, mint ön, Gáspár elvtárs, akkor nem ragaszkodnék a második műszak keresetéhez…” Női panaszlevelek a Kádár-korszakból (74)
  • Alabán Péter: Nők férfiak nélkül. Társadalmi és nemi szerepek az 1970-es évek munkástársadalmában és a filmvásznon (105)
  • Fedeles-Czeferner Dóra: Milyen volt magyar emigráns nőnek lenni a két világháború közötti Szovjetúnióban? (141)

Tanulmányok

  • Tóth Imre: Bánffy Miklós a magyar külügyminisztériumban (1921-1922) (150)
  • Miklós Dániel: Sugár András Dubcek-interjúja és a könyvkiadás helyzetének változása 1989-ben (180)

Szemle

  • Agárdi Péter: Új, tudományos narratíva József Attiláról (206)
  • Tomka Béla: Alternatív vagy korlátozott globalizáció? A szocialista rendszerek nemzetközi kapcsolatainak új értelmezéseiről (220)
  • Isaac Bershady: Magyarszág a világon: globális történelem a félperifériáról (237)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.