Századok 2024/1

Transznacionális és globális folyamatok a 19-20. századi Magyarországon

 • Tomka Béla: Kapcsolódások. Az összehasonlítástól a globális történelemig (Bevezető) (5)
 • Bencsik Péter: A nemzetközi migráció és Magyarország a globalizáció 19. századi hulláma idején (15)
 • Koloh Gábor: A paraszt terei. A térérzékelés változása a 19-20. századi Magyarországon (43
 • Baráth Katalin: A tömegkultúra globális műfajainak meghonosodása Magyarországon a 20. század elején (Periodizációs vázlat) (69)
 • Simonkay Márton: Vízerőművek és környezetvédő mozgalma. Adalékok az 1980-as évek osztrák-magyar kapcsolataihoz (95)

Tanulmányok

 • Tóth Endre: Imre herceg haláláról. Milyen hír érkezett 1031 őszén Hildesheimbe? (111)
 • Fóti Miklós: Két végvidék szolgálatában. Szári Ali bég hódoltsági és kaukázusi karrierje (145)
 • Somogyi László: Az aszódi koncentrációs telep működése (1914-1917) (165)

Történeti irodalom

 • Tringli István: Neil Price: Die wahre Geschichte der Wikinger (181)
 • Cieger András: Samu Nagy Dániel: A háttérember. Csengery Antal politikai és közéleti pályája (184)
 • Tamás Ágnes: Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914) (186)
 • Anka László: Mitrovits Miklós (szerk.): Lengyelkérdés Magyarországon az első világháborúban (189)
 • Jeszenszky Géza: Riba András László: Hatalomtechnika a pártállam végóráiban (1987-1989) (192)
 • E számunk munkatársai (197)

Korall 2023/93

Politikai propaganda és társadalom

 • Pap Milán: A párttag élete. Személyes életvitel mint propagandaforrás a Pártélet 1956-os számaiban (5)
 • Tóth Judit: „A falun teljes erővel dúl az osztályharc, s még nem dőlt el, hogy ki-kit győz le.” Az 1949-es választások hatása az agrárpropagandára (27)
 • Somogyi László: Civil internáltak megjelenítése az I. világháborús magyarországi sajtópropagandában (49)
 • Domokos Mariann: Propagandaponyvák a dualizmus kori Magyarországon. A Históriák, Nóták a művelődés és a propaganda szolgálatában (73)
 • Hőnich Henrik, Nagy Ágoston: Társadalomszemlélet és politika a napóleoni háborúk magyarországi katolikus zászlószentelő prédikációiban (94)
 • Kiss László: A humor mint a közpolitika tükre. A Ludas Matyi propagandatevékenysége 1945-1990 között (121)

Könyvek

 • Ordasi Ágnes: Rigó Máté: Háború, profit, Trianon. Hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? (145)
 • Zubek Károly: Wettstein Domonkos: Balatoni építészet. Stratégiakeresés a huszadik században (151)
 • Suhajné Szoka Margit: Huhák Heléna: Agitátorok. Kommunista mozgósítás a pártállam kiépítésének mindennapjaiban (1948-1953) (155)
 • Gyönki Viktória: Simon Katalin: A kocsmáktól a fogadókig. A vendéglátás keretei és története Óbudán 1848 előtt (158)
 • Szerzőink (162)
 • Contents (164)
 • Abstracts (166)

Valóság 2022/3

 • Mező Ferenc: Az ukrán-orosz ellentét geopolitikai hátteréről (1)

Századok

 • Bernard Dumont: A politikai kultúra és a francia katolikusok a 20-21. században (10)
 • Somogyi László: A nagy háború elfeledett áldozatai – az első világháború alatt Magyarországon internált olasz civilek emlékezete (23)

Műhely

 • Karikó Sándor: A háború és a nevelés – filozófiai megközelítésben (33)
 • Szilárdi Réka, Kakuszi Szilvia, Máté-Tóth András: Borderline társadalomzavar? Kísérlet a kelet-közép-európai társadalmak metaforikus értelmezésére (45)
 • Faragó Péter: A koronavírus-járvány társadalmi hatásai (57)

Doktorandusz cikkpályázat

 • Kiss Márton: II. Rákóczi Ferenc évfordulóinak iskolai ünnepnapjai a két világháború között (1926-1938) (67)
 • Takács Péter: Mi a politika? Hannah Arendt vélekedése a politika fogalmáról, és hogyan jelenik meg Arendt értelmezésének tükrében Immanuel Kant „politikai filozófiája”? (77)
 • Pótó Júlia: A röntgenezés vizuális kultúrái. Alexander Béla plasztikus röntgenképei és a röntgentechnika sztenderdizálása (92)

Napló

 • Szabó Tibor: Lukácsról ma – olasz szemmel (104)
 • Kapronczay Károly: Egy orvostudós viszontagságos élete a 20. századi Magyarországon (108)

Külföldi folyóiratokból

 • Matti Friedman: A Timna-dilemma (110)
 • Colette Davidson: Éléonore Laloux segítségével másként látják Franciaországban a fogyatékosságot (117)
 • Georgis Manajev: Az 1812-es orosz-francia háború tényleges okai (119)
 • Zanny Minton Beddoes: Az asztal örömei (121)
 • Joachim Bessing: A magányosan evők csendes boldogsága (124)
 • Zanny Minton Beddoes: A nigériai megagyülekezetek olyan jólétben élnek, mint amelyről prédikálnak (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (91, 107, 109)