Századok 2024/1

Transznacionális és globális folyamatok a 19-20. századi Magyarországon

 • Tomka Béla: Kapcsolódások. Az összehasonlítástól a globális történelemig (Bevezető) (5)
 • Bencsik Péter: A nemzetközi migráció és Magyarország a globalizáció 19. századi hulláma idején (15)
 • Koloh Gábor: A paraszt terei. A térérzékelés változása a 19-20. századi Magyarországon (43
 • Baráth Katalin: A tömegkultúra globális műfajainak meghonosodása Magyarországon a 20. század elején (Periodizációs vázlat) (69)
 • Simonkay Márton: Vízerőművek és környezetvédő mozgalma. Adalékok az 1980-as évek osztrák-magyar kapcsolataihoz (95)

Tanulmányok

 • Tóth Endre: Imre herceg haláláról. Milyen hír érkezett 1031 őszén Hildesheimbe? (111)
 • Fóti Miklós: Két végvidék szolgálatában. Szári Ali bég hódoltsági és kaukázusi karrierje (145)
 • Somogyi László: Az aszódi koncentrációs telep működése (1914-1917) (165)

Történeti irodalom

 • Tringli István: Neil Price: Die wahre Geschichte der Wikinger (181)
 • Cieger András: Samu Nagy Dániel: A háttérember. Csengery Antal politikai és közéleti pályája (184)
 • Tamás Ágnes: Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914) (186)
 • Anka László: Mitrovits Miklós (szerk.): Lengyelkérdés Magyarországon az első világháborúban (189)
 • Jeszenszky Géza: Riba András László: Hatalomtechnika a pártállam végóráiban (1987-1989) (192)
 • E számunk munkatársai (197)