Jogtudományi Közlöny 2022/7-8

 • Felhívás diskurzusra (265)
 • Sólyom Péter: A dogmatikai jogtudomány elmélete (265)
 • Udvary Sándor: Hübrisz helyett hatalommegosztás (277)
 • Tóth András: Az EUB Hochtief-ítéletének hatása a bírósági kárfelelősségi rendszerre (286)
 • Kanyuk Petra Ágnes: A migrációs vonatkozású érdekkapcsolatok elleni fellépés az Európai Unióban (298)
 • Boda Zoltán: A büntetőeljárás észszerűtlen elhúzódása – társadalomtudományi nézőpontból (305)
 • Peti András: Kötelező vagy önszabályozás? A láthatatlan határ a felelős társaságirányítás területén (316)
 • Várnay Ernő: Tagállami érdekek, tagállami kötelezettségek és az Európai Unió joga (323)
 • Herger Csabáné: Gondolatok a „kiválóság értékéről” és a „szerencse ajándékáról” (327)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2022/5-6

 • Sándor István: Az 1959-es Ptk. A magyar polgári jog fejlődésében. A jogfejlődés dinamikája a ’80-as években 83)
 • Barsi József: A „kamionkartell” kártérítési perek tapasztalatai (10)
 • Mohai Máté: Tagi felelősségátvitel a társaságok jogában (21)
 • Leszkoven László: A másik fél érdekére való „hivséges tekintet” – egy többszemélyes magánjogi helyzet kapcsán (29)
 • Széles Krisztina: A pandémia lábnyomai az állami támogatások uniós versenyjogában és a belső piacon (32)
 • Peti András: Járványkényszer vagy hatékonyság? Az Nyrt. közgyűlésének elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő szervezése a magyar és román jogszabályok tükrében (40)
 • Molnár Dalma: Mesterséges intelligencia szolgálatban, az államigazgatás modernizációja (47)
 • Szánthó Péter: Platform-munkavállalók védelmének uniós szabályozása (52)
 • Gál Judit: Egy tag – egy üzletrész? Az egyszemélyes kft. üzletrésze (56)
 • Bodor Mária: A társasági részesedések átruházása érvénytelenségének egyes kérdései (58)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.