Politikatudományi Szemle 2023/4

Választások: Választáselmélet, választásszociológia

 • Nagy Levente: Túljutalmazott győztes (7)
 • Patkós Veronika, Stump Áron: Van-e politikai nyeresége a választási reformoknak? Egy összehasonlító európai vizsgálat eredményei 1960-2011 között (29)
 • Ilonszki Gabriella, Vajda Adrienn: A 2021-es magyarországi előválasztás és elmaradt képviseleti hatásai (57)

Politikaelmélet

 • Illés Gábor: Versengés és identitás: a plebiszciter képviselet két formájáról (85)
 • Bretter Zoltán: Machiavelli – Carl Schmitt és Raymond Aron között (110)

Recenzió

 • Rajnai Gergely: Régi-új dilemmák egy szinte elfeledett kérdéskörben (M. Balázs Ágne: Többször szavazni és egyenlőnek maradni? A plurális választójog és a nemzetiségi képviselet útvesztőjében) (133)
 • Összefoglalók (140)

Politikatudományi Szemle 2022/4

Választások, választók

 • Tardos Róbert: Az el nem ért és az elmért szavazók, a „bizonytalan” nem szavazók. 2022 esete a kétezres évek felől (7)
 • Nagy Levente: A választási reform dinamikája (38)

Politikusok, politikai perszonalizáció

 • Pokornyi Zsanett, Barczikay Tamás, Bucholcz Panna: Miniszterelnöki beszédek a koronavírus első két évében: egy közpolitikai elemzés (59)
 • Kiss László, Ring Orsolya: A Kádár-korszak „arcai”. Magyar politikusok médiareprezentációja 1957 és 1989/90 között (78)

Kísérleti módszer a politikatudományban

 • Körösényi András, Patkós Veronika, Plesz Bendegúz, Susánszky Pál: Heresztetikai és retorikai stratégiák egy nyílt „framing” szituációban: elmélet és egy kísérleti kutatás eredményei (105)

Recenzió

 • Bódi Mátyás: Piketty és a két jobboldal dilemmája (Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano, Thomas Piketty: Political Cleavages and Social Inequalities: A Study of Fifty Democracies, 1948–2020) (139)
 • Könyvfigyelő (147)
 • Összefoglalók (151)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2021/4

Pártok – kampányok

 • Patkós Veronika, Papp Zsófia: A negatív kampány makroszintű meghatározói Európában (7)
 • Kmetty Zoltán, Szabó Andrea: Út a Fideszhez. Politikai szocializációs utak a pártválasztáshoz a magyar egyetemisták körében (29)

Populizmusok

 • Böcskei Balázs: Kormányzó populizmus – A Fidesz ellenség- és identitáskontsruáló populizmusa (61)
 • Metz Rudolf: A jó, a rossz és a csúf populista vezető. Vizsgálható-e a populizmus karizmatikus kapcsolatként? (81)

Kitekintő

 • Bretter Zoltán: Carl Schmitt – Az illiberális demokrácia kottája (109)

Recenzió

 • Balázs Zoltán: Bátorság a politikában (Courage in Politics. Edited by: Ferenc Bódi, Andrea Ragusa, Ralitsa Savova. Pisa, Pacini, 2020.) (131)
 • Könyvfigyelő (135)
 • Abstracts (139)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.