Politikatudományi Szemle 2023/4

Választások: Választáselmélet, választásszociológia

  • Nagy Levente: Túljutalmazott győztes (7)
  • Patkós Veronika, Stump Áron: Van-e politikai nyeresége a választási reformoknak? Egy összehasonlító európai vizsgálat eredményei 1960-2011 között (29)
  • Ilonszki Gabriella, Vajda Adrienn: A 2021-es magyarországi előválasztás és elmaradt képviseleti hatásai (57)

Politikaelmélet

  • Illés Gábor: Versengés és identitás: a plebiszciter képviselet két formájáról (85)
  • Bretter Zoltán: Machiavelli – Carl Schmitt és Raymond Aron között (110)

Recenzió

  • Rajnai Gergely: Régi-új dilemmák egy szinte elfeledett kérdéskörben (M. Balázs Ágne: Többször szavazni és egyenlőnek maradni? A plurális választójog és a nemzetiségi képviselet útvesztőjében) (133)
  • Összefoglalók (140)