Külgazdaság 2024/3-4

 • Konjunktúralemzések 2024 tavaszán (3)
 • Budapesti Corvinus Egyetem – Bod Péter Ákos, Cserháti Ilona, Keresztély Tibor, Takács Tibor (5)
 • GKI Gazdaságkutató Zrt. – Karsai Gábor (5)
 • Kopint-Tárki Zrt. – Matheika Zoltán, Nagy Katalin, Oblath Gábor, Palócz Éva (38)
 • Magyar Nemzeti Bank – Kolok András Bese (56)
 • Makronóm Intézet – Horváth Diána, Molnár Dániel (61)
 • Makrogazdasági mutatók és előrejelzések (73)
 • Vasvári Tamás, Longauer Dóra: Értéknövelés a kulisszák mögött – a szervizprodukciók szerepe a hazai filmiparban (75)

Új könyvek

 • Kollárik Ferenc: Populizmusmodellek Közép- és Kelet-Európában: napjaink populista gazdaságpolitikájáinak kereslet-kínálati megközelítése. Recenzió Benczes István (Ed.): Economic Policies of Populist Leaders: A Central and Eastern European Perspective (Routledge, London-New York, 2024, 279 oldal) című könyvről (120)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2023/9

 • Oblath Gábor, Simonovits András: Keresetek, valorizáció és nyugdíjak – koncepcionális kérdések és statisztikai problémák (929)
 • Banyár József: A magyar nyugdíjrendszer pontrendszerre való áttérésének vizsgálata (964)
 • Bethlendi András, Mérő Katalin: Árnyékbankrendszer Magyarországon (1001)
 • Hüttl Antónia: Gazdasági teljesítmény és látens cserearány-javulás a piacgazdasági átmenet idején Magyarországon (1021)

Tudományos tájékoztató

 • Golovics József, Rosta Miklós: Áttekintés a magyarországi gazdaságtudományi doktori iskolák helyzetéről. Az MTA IX. osztálya Közgazdaság-tudományi Bizottságának és Gazdaságtudományi Bizottságának közös ülése, 2022. október 6. (1038)

Könyvismertetés

 • Kovács Olivér: Az intézmények fejlődése és a fejlődés intézményesülése. Benczes István: Gazdasági növekedés és versenyképesség intézményi perspektívában (1043)
 • A cikkek angol nyelvű kivonata (1052)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2021/10

 • Krekó Judit, Kónya István, Oblath Gábor: A bérhányad alakulása Magyarországon és Európában (1021)
 • Lengyel Imre: Látlelet a hazai közgazdasági felsőoktatásról az egyetemek fenntartóváltása előtt (1055)
 • Fűrész Diána Ivett, Takács András: A magyar látványsport-támogatási rendszer hatása a verseny kiegyensúlyozottságára (1089)

Szemle

 • Erdős Sándor, Fűrész Diána Ivett, Hornyák Miklós, Nagy Ákos András: Úton a körforgásos gazdaság felé. Szisztematikus irodalomelemzés (1109)

Könyvismertetés

 • Győrffy Dóra: Válságok és döntések. Király Júlia: Hungary and Other Emerging EU Countries in the Financial Storm. From Minor Turbulences to a Global Hurricane. Springer Cham, 2020, 159 o. (1130)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (1136)

Külgazdaság 2021/7-8

 • Oblath Gábor: A nominális felzárkózás időben változó összetevői: reálgazdasági és árszintfelzárkózás az Európai Unióban 1995 és 2019 között (3)
 • Láng László: Globalizáció, regionalizáció és a földrajz: a távolság még mindig számít? (63)
 • Csontos Máté, Udvari Beáta: Oroszország külkereskedelme: a WTO-csatlakozás és a 2014. évi szankciók hatásai (91)

Jogi melléklet

 • Csekő Katalin: A force majeure esemény mint mentesülési lehetőség (120)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.