Közgazdasági Szemle 2021/10

  • Krekó Judit, Kónya István, Oblath Gábor: A bérhányad alakulása Magyarországon és Európában (1021)
  • Lengyel Imre: Látlelet a hazai közgazdasági felsőoktatásról az egyetemek fenntartóváltása előtt (1055)
  • Fűrész Diána Ivett, Takács András: A magyar látványsport-támogatási rendszer hatása a verseny kiegyensúlyozottságára (1089)

Szemle

  • Erdős Sándor, Fűrész Diána Ivett, Hornyák Miklós, Nagy Ákos András: Úton a körforgásos gazdaság felé. Szisztematikus irodalomelemzés (1109)

Könyvismertetés

  • Győrffy Dóra: Válságok és döntések. Király Júlia: Hungary and Other Emerging EU Countries in the Financial Storm. From Minor Turbulences to a Global Hurricane. Springer Cham, 2020, 159 o. (1130)
  • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (1136)