Magyar Jog 2022/7-8

Tanulmányok

 • Lugosi Vilmos Leó: Mire jó ma egy önvezető autó? Az önvezető autók jelenlegi szabályozásának kérdései és kritikái (385)
 • Erős Orsolya Júlia: A mesterséges intelligencia (MI) a kártérítési felelősségi rendszerben (393)
 • Gyimóthy Eszter: Költségkedvezmény a közjegyzői okirat alapján történő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban (400)
 • Szurovecz Zoltán: Egy elnémított harangszó kapcsán – avagy a zaj fogalmának jogi aspektusai (407)
 • Szalma József: Az osztrák öröklési jogról és hatásairól I. (415)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/11-12

Vita: egyszerűsítés vs. jogállamiság

 • Szamek Gabriella: Úttalan utakon (485)

Tanulmány

 • Parti Tamás: A jog fölmérése és az intézményi adatkutatás jelentősége (493)
 • Nyilas Anna: Az eljárási utak differenciálása a polgári perben (506)
 • Móré Sándor: Kollektív igényérvényesítés a nemzetiségek (alap)jogvédelmi rendszerében (514)
 • Kanyuk Petra Ágnes: A családi kapcsolatok létesítésével való visszaélésről (524)

Szemle

 • Kovács András György: A közhitelességről (531)

Jogirodalom – jogélet

 • Vörös Imre: Monográfia és forrásgyűjtemény – egyben (538)
 • Rixer Ádám: Szent István, Széchenyi és Bibó üzenete (541)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből.