Jogtudományi Közlöny 2021/11-12

Vita: egyszerűsítés vs. jogállamiság

 • Szamek Gabriella: Úttalan utakon (485)

Tanulmány

 • Parti Tamás: A jog fölmérése és az intézményi adatkutatás jelentősége (493)
 • Nyilas Anna: Az eljárási utak differenciálása a polgári perben (506)
 • Móré Sándor: Kollektív igényérvényesítés a nemzetiségek (alap)jogvédelmi rendszerében (514)
 • Kanyuk Petra Ágnes: A családi kapcsolatok létesítésével való visszaélésről (524)

Szemle

 • Kovács András György: A közhitelességről (531)

Jogirodalom – jogélet

 • Vörös Imre: Monográfia és forrásgyűjtemény – egyben (538)
 • Rixer Ádám: Szent István, Széchenyi és Bibó üzenete (541)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből.

Glossa Iuridica 2020/3-4

GlossArticle

 • Leon van den Broeke, George Harinck: The Liberal State, the Christian State and the Neutral State: Abraham Kuyper and the Relationship between the State and Faith Communities (9)
 • Mogyorósi András: Crime and punishment in Hungary and England of the early 19th century (29)
 • Eszter Papp: Cross-Border Commercial Disputes In the Association of Southeast Asian Nations (41)

Járvány

 • Móré Sándor, Szilvásy György Péter: A rendészeti és katonai fellépés egyes kérdései járványügyi veszélyhelyzet és járványügyi készültség idején (67)
 • Csillik Péter: A vírusválság gazdasági hatásai Európában (91)
 • Homicskó Árpád Olivér: A munkavállaló biztosítási jogviszonyával összefüggő társadalombiztosítási kérdések, figyelemmel a jelenlegi vírushelyzetre (113)
 • Héder Ákos: Közbeszerzés a koronavírus idején (125)

Állam- és jogelmélet

 • Szabó Annamária Eszter: A települési önkormányzatok mint közösség alapjog érvényesítési lehetőségei (157)
 • Szabó Zsolt: A Nyugat-balkáni államok központi, területi közigazgatása és önkormányzati rendszere (173)
 • Varga Ferenc: A személyesség kérdése a közigazgatás technológiai fejlődésének, valamint a közösségi platformok elterjedésének tükrében (197)
 • Kovács Gyula: A sorozatelkövetés nyomozása (215)
 • Csoknya Tünde Éva: Az adásvétel mellékegyezményeihez kapcsolódó ingyenes dologhasználat egyes esetei a klasszikus római jog forrásában (239)
 • Arató Balázs: Családi vállalkozások nemzetközi kitekintésben (263)
 • Suri Noémi: (Fél)úton a jogegységesítés felé?
 • Nyitrai Imre: Innovációk a szociális szolgáltatásokban: a fejlesztő foglalkoztatás szabályozási kérdései (297)
 • Sükösd Anikó: Innovációk az egészségügyben (317)

Elektronikus formában elérhető itt.