Szociológiai Szemle 2022/2

Tanulmányok

  • Kiss Márta, Rácz Katalin: Helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatok és önkormányzati szerepek a vidéki hátrányos helyzetű térségekben – Elemzési szempontok és esetek (4)
  • Balogh Eszter, Mikó Fruzsina, Csanády Márton: Karrierhaszon-dilemmák: magyar nők lehetőségei az osztrák munkaerőpiacon (34)
  • Máté-Tóth András, Balassa Bernadett: A traumatizált társadalmi tudat dimenziói. Adatok a sebzett kollektív identitás elméletéhez (57)

Recenzió

  • Horzsa Gergely: Társadalomstruktúra az Orbán-rendszerben. Kovách Imre és munkatársai integrációs mechanizmusokról szóló köteteinek bemutatása (78)

Szak-ma – aktualitások, közélet, vita

  • Szigeti Ákos: Távolról is olvasható? A szövegbányászat perspektívája a szociológiai kutatásban (91)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológia Szemle 2021/2

Tanulmányok

  • Spéder Zsolt: Termékenységi mintaváltás – a családalapítás átalakulásának demográfiai nyomvonalai Magyarországon (4)
  • Mikó Fruzsina, Nagy Beáta: Techviselkedés a családban a kamaszok szemszögéből (30)
  • Grajczjár István, Pauló Edit: Szolidaritás járvány idején (62)
  • Neulinger Ágnes, Birtalan Ilona Liliána: Élelmiszer-igazságosság, avagy hogyan lehet igazságos az élelmiszerrendszer a termelőtől a fogyasztó asztaláig? (85)

Szak-ma – aktualitások, közélet, vita

  • Filep Georgina, Sárosi Anna: Beszámoló a „Munkás(k)uta(táso)k a tervgazdálkodástól a vadkapitalizmus” online konferencia kerekasztal-beszélgetéseiről (108)

Elektronikus formában elérhető itt.