Szociológiai Szemle 2022/2

Tanulmányok

  • Kiss Márta, Rácz Katalin: Helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatok és önkormányzati szerepek a vidéki hátrányos helyzetű térségekben – Elemzési szempontok és esetek (4)
  • Balogh Eszter, Mikó Fruzsina, Csanády Márton: Karrierhaszon-dilemmák: magyar nők lehetőségei az osztrák munkaerőpiacon (34)
  • Máté-Tóth András, Balassa Bernadett: A traumatizált társadalmi tudat dimenziói. Adatok a sebzett kollektív identitás elméletéhez (57)

Recenzió

  • Horzsa Gergely: Társadalomstruktúra az Orbán-rendszerben. Kovách Imre és munkatársai integrációs mechanizmusokról szóló köteteinek bemutatása (78)

Szak-ma – aktualitások, közélet, vita

  • Szigeti Ákos: Távolról is olvasható? A szövegbányászat perspektívája a szociológiai kutatásban (91)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.