Jogtudományi Közlöny 2023/3

 • Metzinger Péter: A mesterséges értelem általános polgári jogi értelmezéséről (113)
 • Tahin Szabolcs: Dilemmák az objektív teleológiai jogértelmezés körül (125)
 • Széles Krisztina: Versenyjogi állami támogatások és adószuverenitás (134)
 • Parlagi Mátyás: „A kapcsolódások könyve” és a Kúria új jogegységi határozata (145)
 • Béres Nóra: Elefánt a szobában? (151)
 • Teleki Bálint, Szegedi László: Az integráció rögös útján (158)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/1

Tanulmány

 • Sándor István: A vagyonkezelő alapítvány nemzetközi összehasonlításban (3)
 • Schmidt Richárd: Variációk egy témára – Asszimetrikus fórumválasztás a nemzetközi joggyakorlatban (12)
 • Metzinger Péter: Per helyett pénzfeldobás – Kis jogi kvantummechanika (25)
 • Herke Csongor: Az önvezető autók bevezetésének erkölcsi-etikai és büntető eljárásjogi kérdései (33)

Szemle-vita

 • Fázsi László: A bizonyítás bizonytalansága a büntetőeljárásban (41)

Jogirodalom – jogélet

 • Prugberger Tamás: Akiért a harang szól – In memoriam Bragyova András (1950-2020) (47)