Korall 2023/92

Cigány közösségek térben és időben

 • Lajtai Mátyás: A cigányok száma és társadalmi jellemzői a 18. század végi cigányösszeírások alapján (5)
 • Nagy Pál: Erdély cigány népessége a 18. század második felében (20)
 • Szokolszky Ágnes: Cigánymuzsikus-lét Magyarországon, egy prímásdinasztia családtörténetének tükrében (52)
 • Kovai Cecília, Puskás Fanni: Munkaerő-tartaléksereg, felesleges népesség, prekariátus? „Ötletek” a magyarországi cigányság osztályhelyzetének értelmezéséhez (80)
 • Kiss Zsuzsanna: „Helyes arányok” a 19. századi hazai népiskolai mezőgazdasági oktatásban (108)
 • Olosz Levente: Galíciaiak, borkereskedők és razziák Északkelet-Magyarországon 1918 nyarán (125)

Források és olvasatok

 • Orsós János Róbert: Czigányvár! Értelmezés Nagyidai Sztojka Ferenc cigány színművéhez (146)

Könyvek

 • Molnár Álmos: Balogh Róbert, Bodovics Éva, Demeter Gábor, Erdélyi Mátyás, Eszik Veronika, Vadas András (szerk.): Tájátalakítás, járványok, vizek, birodalmak – zöldtörténelem. Tanulmányok a környezettörténelem irodalmából. (163)
 • Juhász Zoltán András: Ismeretlen ismerős. Szilágyi Zsolt: Ismeretlen Alföld. A táj területi egyenlőtlenségei a 20. század elején (170)
 • Zahorán Csaba: Egy régió metamorfózisának krónikája: a táj és az identitás összefonódása a cseh határvidéken. Eagle Glassheim: Ocista ceskoslovenského pohranici. Migrace, zivotni, prostredí a zdraví v byvalych Sudetech. [A csehszlovák határvidék megtisztítása. Migráció, természeti környezet és egészség az egykori Szudéta-vidéken.] (177)
 • Laki Mihály: Erdész Ádám, Göndöcs Péter: Ha HISZI – megtalálja … Gyula térképétől a magyar és román GPS-navigációs adatbázisig. Vállalkozástörténet a rendszerváltás után (186)
 • Szerzőink (191)
 • Contents (193)
 • Abstracts (195)

Aetas 2022/1

Tanulmányok

 • Ugrai János: Protestáns lelkészek, tanárok, tanítók. A különválás strukturális feltételeinek körvonalazódása a 19. század első felében (5)
 • Sasfi Csaba: Középfokú iskolahálózat és városállomány Magyarországon 1910-ben. Az iskolai pályaválasztás szabadságfoka (21)
 • Papp Viktor: „Össze-vissza kuszálva van ismét minden párt vezéreszme nélkül”. A budapesti ügyvédi kar szervezetei és belső konfliktusai a dualizmus derekán (40)
 • Kiss Zsuzsanna: Eredmények és kudarcok éa gazdatisztek jogállásukért és érdekképviseletük szabályozásáért folytatott küzdelmében a 20. század elejéig (62)
 • Detre Katalin: A piac szerepe a magyar és a német mozdulatművészet professzionalizációjában (74)
 • Papp Barbara: „Nőkérdés” és női iránymutatás. Pályaválasztási tanácsok lányoknak a Horthy-korszakból (93)

Műhely

 • Iványi Márton: Áttekintés az ókori Dacia és a románság etnogenezisének vitájáról az első világháború előtti hosszú évszázad során (107)

Elmélet és módszer

 • Székely Tamás: A securitastól a szekuritizációig: a biztonságtörténet lehetőségei és buktatói (130)

Határainkon túl

 • „… akkor még szilárdan állt az NDK-féle szocializmus”. Beszélgetés Juliane Brandttal (A beszélgetést készítette: Deák Ágnes) (159)
 • Juliane Brandt műveinek bibliográfiája (168)
 • Juliane Brandt: „Jézus és a világháború”. A magyar protestantizmus nemzeti gondolatrendszere az első világháború idején (Fordította: Deák Ágnes) (174)

Figyelő

 • Koloh Gábor: Vándorlás-variánsok (Fata Márta: Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit. Einführungen in die Geschichtwissenshaft. Frühe Neuzeit. Band 1. Vandenhoeck & Ruprechtt, Göttingen, 2020.) (198)
 • Lévai Csaba: George Washington és a rabszolgaság kérdése (Mary V. Thompson: „The Only Unavoidable Subject of Regret”. George Washington, Slavery, and the Enslaved Community at Mount Vernon. University of Virginia Press, Charlottesville-London, 2019.) (203)

 • Számunk szerzői (209)