Korall 2023/92

Cigány közösségek térben és időben

 • Lajtai Mátyás: A cigányok száma és társadalmi jellemzői a 18. század végi cigányösszeírások alapján (5)
 • Nagy Pál: Erdély cigány népessége a 18. század második felében (20)
 • Szokolszky Ágnes: Cigánymuzsikus-lét Magyarországon, egy prímásdinasztia családtörténetének tükrében (52)
 • Kovai Cecília, Puskás Fanni: Munkaerő-tartaléksereg, felesleges népesség, prekariátus? „Ötletek” a magyarországi cigányság osztályhelyzetének értelmezéséhez (80)
 • Kiss Zsuzsanna: „Helyes arányok” a 19. századi hazai népiskolai mezőgazdasági oktatásban (108)
 • Olosz Levente: Galíciaiak, borkereskedők és razziák Északkelet-Magyarországon 1918 nyarán (125)

Források és olvasatok

 • Orsós János Róbert: Czigányvár! Értelmezés Nagyidai Sztojka Ferenc cigány színművéhez (146)

Könyvek

 • Molnár Álmos: Balogh Róbert, Bodovics Éva, Demeter Gábor, Erdélyi Mátyás, Eszik Veronika, Vadas András (szerk.): Tájátalakítás, járványok, vizek, birodalmak – zöldtörténelem. Tanulmányok a környezettörténelem irodalmából. (163)
 • Juhász Zoltán András: Ismeretlen ismerős. Szilágyi Zsolt: Ismeretlen Alföld. A táj területi egyenlőtlenségei a 20. század elején (170)
 • Zahorán Csaba: Egy régió metamorfózisának krónikája: a táj és az identitás összefonódása a cseh határvidéken. Eagle Glassheim: Ocista ceskoslovenského pohranici. Migrace, zivotni, prostredí a zdraví v byvalych Sudetech. [A csehszlovák határvidék megtisztítása. Migráció, természeti környezet és egészség az egykori Szudéta-vidéken.] (177)
 • Laki Mihály: Erdész Ádám, Göndöcs Péter: Ha HISZI – megtalálja … Gyula térképétől a magyar és román GPS-navigációs adatbázisig. Vállalkozástörténet a rendszerváltás után (186)
 • Szerzőink (191)
 • Contents (193)
 • Abstracts (195)