Európai Jog 2023/1

 • Halász Vendel PhD.: A közvetlen külföldi befektetések vizsgálatának szabályai és új aspektusai az Európai Unióban a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború tükrében (1)
 • Barna Lili: Az online személyiségijog-sértésekhez kapcsolódó részleges kártérítés elbírálására vonatkozó joghatósági szabály újragondolása (9)
 • Ferge Zsigmond: A kirívóan alacsony összegű ajánlatok és az ajánlattevők rangsorolása a közbeszerzési eljárás során (18)
 • Nagy Márta: A gyermek jogellenes külföldre vitelének szabályozása az Európai Unióban gyermekjogi megközelítésben 828)
 • Lukács Józsefné: Az integrált Kereskedelmi Választottbíróság 2022. évi tevékenysége. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság 839)
 • Orbán Endre: Az Európai Unió Bíróságának jogértelmezési módszerei (42)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2022/6

 • Serák István: Nemzetközi kereskedelmi ügyekre szakosított bírósági fórumok – a választottbírósági eljárás alternatívája rendes bíróságokon? (1)
 • Kecskés András, Halász Vendel: A felelős társaságirányítási jog európai látképe (8)
 • Gyurán Ildikó, Lele Zsófia, Pártay-Czap Sarolta: A kereshetőségi jog a közigazgatási perekben az európai és nemzeti normák alapján (18)
 • Juhász Eszter, Kincses Attila, Samodai András, Tóth András: Joghatósági dilemmák a kárfogalommal összefüggésben (28)
 • Tarkó Áron: Kitekintés a rendőri misszióra az elmúlt évtizedekben Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában (40)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2021/4

Vezértanulmány

 • Halász Vendel: A közvetlen külföldi befektetések vizsgálatának szabályozása az Amerikai Egyesült Államokban (1)

Jogharmonizáció

 • Ocskó Eszter: Tagállami kártérítési felelősség az acte claire-tan újraértelmezés kapcsán (8)
 • Benke József: Rómától „Rómáig”, avagy ókori ‘ichnofosszíliák” az Európai Bíróság 21. századi gyakorlatában (16)

Európai jogi fórum

 • Lukács Józsefné: Az integrált Kereskedelmi Választottbíróság 2020. évi tevékenysége (24)
 • Brehószki Márta: Benjamin N. Cardozo, egy XX. századi lángelme (28)

Recenzió

 • Pintér Nikolett: A brexit forgatókönyvei és hatásai (32)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.