Jogtudományi Közlöny 2023/7-8

Diskurzus

 • Molnár Tibor Tamás: A kartell közgazdasági hatásai és a kapcsolódó igényérvényesítési lehetőségek (297)

Tanulmány

 • Gyeney Laura: „Uniós polgárnak lenni vagy nem lenni?” – A minősítés kérdései az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában (307)
 • Veress Emőd: A tradíciók ravaszsága – A sérelemdíj és Eörsi Gyula szemléletváltozásai (316)
 • Bérces Viktor: A rendészeti előállítás dogmatikai kérdései (326)
 • Grad-Gyenge Anikó: Szó elszáll – Szóbeli ígéretek értelmezése az öröklési jogban (336)

Vita

 • Hámori Antal: A „magzat” alkotmánybírósági és alaptörvényi védelme (346)

Jogirodalom

 • F. Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási jog tanainak csodálatos tárháza – Útmutató a közigazgatási jog tudományának hazai fejlesztéséhez (356)

Szemle

 • Hurtony Alexandra Kitti: A dark weben elkövetett bűncselekmények jellemzői és kihívásai (366)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Belügyi Szemle 2023/3

 • Előszó (357)
 • Cieleszky Péter: A rendészet rendje I. (359)
 • Hautzinger Zoltán: Idegenrendészet a büntető igazságszolgáltatás szolgálatában (375)
 • Gyeney Laura: Uniós polgárok kiutasítása más EU-tagállamból az Európai Bíróság legújabb gyakorlatában II. (395)
 • Juhász Péter Gergő, Tampu Stelian: Tiszta vizet Kelet-Afrika nyomornegyedeibe! A Magyar Máltai Szeretetszolgálat afrikai missziója (407)
 • Borszéki Judit, Sallai János: Az angol és magyar rendészet és büntető igazságszolgáltatás történetének kezdetei (429)
 • Varga-Koritár Attila: Egyenlő teljesítményért egyenlő teljesítményjuttatás (461)
 • Budavári Árpád: Kevesebb borospince, több szakma Rendőrségi Együttműködési Program Magyarország és Hollandia rendőrségei között 1993–1995 (479)
 • Pántya Péter: A tűzoltósági, katasztrófavédelmi légzésvédelem története, jelene és jövőbeli lehetőségei (493)
 • Finszter Géza, Korinek László: Ajánlás a Nemzetközi Rendészeti Figyelő IX. száma elé (513)

Nemzetközi Rendészeti Figyelő

 • Németh Ágota, Suszter Tamás, Takács Gergely, Hermann Zsombor, Dragon Sándor, Erdélyi Ákos, Mágó Barbara: Nemzetközi Rendészeti Figyelő IX. (517)

Recenzió

 • Torma Albert: A bűnözői magatartás és az erőszak neurobiológiai szempontjai: A homloklebeny károsodása és az ingerületátvivő anyagok szerepe (539)

Könyvismertetés

 • Juhász Anikó: A gépjárművezetés pszichológiája (545)

Interjú

 • Szabó Csaba, Fazekas-Pátyodi Szandra: „Tisztelet az elődöknek, nyitottság a jövőnek” Interjú Barabás Andrea Tünde professzor asszonnyal, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatójával (551)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Belügyi Szemle 2023/2

 • Előszó (179)

Tanulmányok

 • Bajnok Andrea, Bánkuti Anikó Anna: A munkaerőmegtartás kihívásai és lehetőségei a rendvédelmi szerveknél (181)
 • Gyeney Laura: Uniós polgárok kiutasítása más EU-tagállamból az Európai Bíróság legújabb gyakorlatában I. (201)
 • Steiner Gábor: A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök hatályos szabályozásának önellentmondásai és módosítási javaslatok, de lege ferenda (221)
 • Nagy Rudolf: Az ingerlő harcanyagok rendészeti alkalmazásának egyes aspektusai (239)
 • Szabó János: A bűnügyi elemzés nemzetközi keretei (269)
 • Márton Balázs: Az Európai Ügyészség mint magyar nyomozó hatóság? (287)
 • Zsákai Lénárd, Balla József, Herczeg Mónika, Vájlok László, Vedó Attila, Pető János: Az Automatizált Határellenőrzési Rendszer működésének vizsgálata és értékelése (303)
 • Kemendi Ágnes: Humán kockázatok hálózatkutatási szempontból (317)

Könyvismertetés

 • Éberhardt Gábor: A migráció szociológiája 3.0 (335)

Interjú

 • Szabó Csaba, Fazekas-Pátyodi Szandra: „A bűnügyi tudományok képviseletében” Interjú Kovács Gábor professzorral, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezetőjével (343)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2021/6

Nekrológ

 • Dr. Horváth Jenő szerkesztőbizottsági tag emlékére (1)

Vezértanulmány

 • Gyeney Laura: COVID-19 – uniós polgárság és a szabad mozgás joga közegészségügyi válsághelyzetben (2)

Európai Jogi Fórum

 • Ungvári Álmos, Hojnyák Dávid: Gondolatok az alkotmányos identitásról a lengyel és a magyar alkotmánybíróság 2021-es határozata nyomán (12)
 • Harkai István: Érvek a sajtókiadványok kiadóinak uniós védelme mellett és ellen (17)

Jogharmonizáció

 • Szél Napsugár Ágnes: A fiscal szerepe a spanyol polgári perben – egy tagállami megoldás a kiskorúak érdekeinek védelmére a családjogi perekben (23)
 • Nyikos Attila: Az EU hidrogénstratégiája, szakpolitikái, jogi és támogatási eszközei, és ezek kölcsönhatása a jelenlegi magyar szabályozással (29)

Recenzió

 • Orosz Árpád: Recenzió Muzsalyi Róbert: Az EU-jog hatása a polgári eljárásjogra című könyvéről (41)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.