Európai Jog 2021/6

Nekrológ

  • Dr. Horváth Jenő szerkesztőbizottsági tag emlékére (1)

Vezértanulmány

  • Gyeney Laura: COVID-19 – uniós polgárság és a szabad mozgás joga közegészségügyi válsághelyzetben (2)

Európai Jogi Fórum

  • Ungvári Álmos, Hojnyák Dávid: Gondolatok az alkotmányos identitásról a lengyel és a magyar alkotmánybíróság 2021-es határozata nyomán (12)
  • Harkai István: Érvek a sajtókiadványok kiadóinak uniós védelme mellett és ellen (17)

Jogharmonizáció

  • Szél Napsugár Ágnes: A fiscal szerepe a spanyol polgári perben – egy tagállami megoldás a kiskorúak érdekeinek védelmére a családjogi perekben (23)
  • Nyikos Attila: Az EU hidrogénstratégiája, szakpolitikái, jogi és támogatási eszközei, és ezek kölcsönhatása a jelenlegi magyar szabályozással (29)

Recenzió

  • Orosz Árpád: Recenzió Muzsalyi Róbert: Az EU-jog hatása a polgári eljárásjogra című könyvéről (41)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.