Rubicon 2024/1

Elitek és elitváltások

 • Pálosfalvi Tamás: A király emberei. Mátyás és a hatalmi elit (4)
 • Szemethy Tamás: Katonabárók és hivatalnok grófok. Főnemesi rangemelések a Magyar Királyságban a török kiűzése után (10)
 • Hermann Róbert: Négy nemzedék. Elitek küzdelme a trón árnyékában a reformkortól a kiegyezésig (22)
 • Püski Levente: Elitek a Horthy-kori Magyarországon (36)
 • Veszprémy László Bernát: Isten veled, Aladár! Elitcsere a magyar közigazgatásban a német megszállás után (46)
 • Veszprémy László Bernát: Tanácstalan tanácstagok. Kik vezették a fővárosi zsidó tanácsot? (54)
 • Gyarmati György: Rákosi káderei. Elitváltás Magyarországon a második világháború után, 1945-1956 (62)
 • Majtényi György: Káderfogó Kádár János körül. Egy új elit születése (72)
 • Hahner Péter: Elitváltás a francia forradalomban (80)
 • Fiziker Róbert: Elit a Harmadik Birodalomban (90)

Rubicon 2023/6-7

Közép-Európa, Tervek és utópiák

 • Gyarmati György: Közép-Európa. Egy mobil-montázs régió. Az európai regionalizmus hosszú távú története (4)
 • Pálffy Géza: Duna menti monarchia. A Habsburgok összetett monarchiája a kora újkorban (16)
 • Erdődy Gábor: A Dunai Konföderáció. Teleki László és Kossuth Lajos kiútkeresése (30)
 • Szász Zoltán: Nagy-ausztriai Egyesült Államok. Birodalmi reformigény Ferenc Ferdinánd műhelyében (42)
 • Németh István: A Mitteleuropa-terv. Friedrich Neumann Közép-Európája (56)
 • Szarka László: Közép-európai tervek és utópiák. Dunai Egyesült Államok, keleti Svájc 1918-19 telén (68)
 • Miskolczy Ambrus: Csapdahelyzet. Két nép a Dunánál: magyarok és románok (80)
 • Gulyás László: Habsburg Ottó és Edvard Beneš tervezetei. Két konföderációs koncepció Közép-Európa II. világháború utáni újjászervezésére (94)
 • Gyarmati György: Pax Danubiana? Föderációs elképzelések a második világháború idején (100)
 • Kiss Gy. Csaba: Régiófogalmak hálójában. Varsó, Budapest, Prága. Az emlékező perspektívája (112)
 • Garaczi Imre: Közép-Európa sorskérdései (122)
 • George Urban interjúja Leszek Koƚakowskival: Az ördög a történelemben (134)
 • Frank Dikötter: A Kárpátok géniusza. Nicolae Ceaușescu és személyi kultusza (140)

Rubicon 2022/1

Büntetés és jóvátétel, Párizsi békeszerződés 1947

 • Fülöp Mihály: Pax sovietica (4)
 • Cseh Gergő Bendegúz: Béke előkészítés vagy térfoglalás? A fegyverszüneti mechanizmus a legyőzött országokban (12)
 • Zseliczky Béla: A csehszlovák „szláv nemzetállam” rekonstruálása. Benes moszkvai tárgyalásai (24)
 • Szarka László: Hídszerep helyett csapdahelyzet. Csehszlovákia és a magyar békeszerződés (36)
 • Hollósi Gábor: A pozsonyi hídfő (44)
 • Popély Árpád: A jogfosztottság évei. A csehszlovák nemzetállami törekvések és a magyar kisebbség, 1945-1948 (52)
 • Baráth Magdolna: Homályba vesző részletek. A Szovjetúnió és a magyar béke (64)
 • Vukman Péter: Tito kezében a marsallbot. Jugoszlávia és a magyar béke (71)
 • Gyarmati György: A Duna menti „különbéke”. Kertész István munkássága (76)
 • Zsigmond Gábor: Turán. Újra Magyarországon Horthy egykori étkezőkocsija (80)
 • Honvári János: A II. világháború utáni magyar jóvátétel (82)
 • Zsigmond Gábor: Hajók jóvátételre (98)

Rubicon 2021/2. Különszám

’60-as évek

 • Baráth Magdolna: Magyarország és a Szovjetúnió (4)
 • Gyarmati György: Hallgat a felszín, fecseg a mély. Szemelvények a politikai rendőrség, illetve a nekik dolgozó ügynökök jelentéseiből, 1960-1967 (12)
 • Molnár Adrienne, Litván György: Szabadulás után. Az ’56-os elítéltek visszailleszkedése (18)
 • Baráth Magdolna: A Rákosi-korszak csúcsvezetői az 1960-as években (25)
 • Sipos Levente: Szakítás. Marosán György és Kádár János (31)
 • Standeisky Éva: Illyés Gyula hármas tükörben (38)
 • Botka Ferenc: Metszetek. Déry Tibor a ’60-as években (46)
 • Nánay István: A Galileitől a Sirályig. Szubjektív színháztörténelem (51)
 • Szőnyei Tamás: Rohan az idő. A magyar beat hőskora (63)
 • Gyarmati György: Kamasznyár ’68. Magántörténelem és ügynökjelentések (74)