Rubicon 2024/1

Elitek és elitváltások

  • Pálosfalvi Tamás: A király emberei. Mátyás és a hatalmi elit (4)
  • Szemethy Tamás: Katonabárók és hivatalnok grófok. Főnemesi rangemelések a Magyar Királyságban a török kiűzése után (10)
  • Hermann Róbert: Négy nemzedék. Elitek küzdelme a trón árnyékában a reformkortól a kiegyezésig (22)
  • Püski Levente: Elitek a Horthy-kori Magyarországon (36)
  • Veszprémy László Bernát: Isten veled, Aladár! Elitcsere a magyar közigazgatásban a német megszállás után (46)
  • Veszprémy László Bernát: Tanácstalan tanácstagok. Kik vezették a fővárosi zsidó tanácsot? (54)
  • Gyarmati György: Rákosi káderei. Elitváltás Magyarországon a második világháború után, 1945-1956 (62)
  • Majtényi György: Káderfogó Kádár János körül. Egy új elit születése (72)
  • Hahner Péter: Elitváltás a francia forradalomban (80)
  • Fiziker Róbert: Elit a Harmadik Birodalomban (90)