Múltunk 2023/3

A 150 éves Budapest történetei

 • Gyáni Gábor: Lipótváros: a pesti City (4)
 • Sipos András: Budapest gazdálkodása a városegyesítéstől a második világháborúig (24)
 • N. Kósa Judit: A Nagykörút édesszülei. Építtetők és „jó gazdák” az Oktogon és a Népszínház között (58)
 • Papp Viktor: Budapest a professzionalizáció élén. A budapesti és a vidéki ügyvédség kapcsolata a dualizmus időszakában (88)
 • Perczel Olivér: Szingalézek, számik, sziúk. Etnográfiai show-k Budapesten, 1873-1931 (112)
 • Deáky Zita: A fővárosi pinceműhelyek egészségügyi viszonyai a 20. század első felében (142)
 • Németh Patrik: Újjáépítés vagy helyreállítás? A Fővárosi Közmunkák Tanácsának szerepe Budapest történetében a második világháború után (1945-1948) (169)

Szemle

 • Bartha Eszter: Korszerűtlen elmélkedések? (202)
 • Szilágyi Gábor: Krónika – elemzés helyett (220)
 • Berend T. Iván: Történészsors Közép-Európában (231)

Történelmi Szemle 2023/1

Somogyi Éva tiszteletére

 • Klement Judit, Manhercz Orsolya: Köszöntés (5)
 • Deák Ágnes: A bölcs, félénk Fabius Cunctátor: gróf Esterházy Móric (7)
 • Ress Imre: A horvát 1861. évi LXII. törvénycikk királyi szentesítésének legendája és legitimációs funkciója (29)
 • Vér Virág Eszter: Erzsébet császárné Magyarországon 1866 nyarán: fogadtatás, emlékezés, mítosz (43)
 • Manhercz Orsolya: „Istenem, istenem, ezentúl már Buda lesz a birodalmi székváros”. Udvari élet Pest-Budán a 19. században (65)
 • Cieger András, Matolcsi Réka: Királyhűség, állampolgári lojalitás, nemzeti identitás. Többes kötődések a dualizmus kori Magyarországon (87)
 • Ifj. Bertényi Iván: A delegáció főrendiház által választott tagjainak társdalmi háttere (99)
 • Gyáni Gábor: Szocializáció az arisztokrata családokban (123)
 • Konrád Miklós: Sportélet, polgárosodás és antiszemitizmus Magyarországon, 1867-1914 (139)
 • Klement Judit: Budapest és a malmok, 1841-2008 (155)

Századok 2021/6

Házasságpolitika, Honor, Hadjáratok – Tanulmányok az Anjou-korról

 • Csákó Judit: Zára 1345-1346. évi velencei ostroma a narratív kútfők tükrében (1139)
 • Csukovits Enikő: I. (Nagy) Lajos magyar király útja Nápolyba (1167)
 • Skorka Renáta: Érdekházasságok, kényszermátkaságok. A dinasztikus megállapodások politikai, gazdaságii és jogi jellemzői a 14. századi magyar királyságban (1181)
 • Tringli István: A királyi birtok védelme az Anjou-korban (1209)

Tanulmányok

 • Tusor Péter: Forráskritikai megjegyzések a Wesselényi-összeesküvés történetéhez (1233)
 • Csernus-Lukács Szilveszter: Nyelvpolitika és nayanelvi megoszllás Bács-Bodrog vármegyében 1862-ben (1279)

Nézőpont

 • Gyáni Gábor: Mi fán terem a marxista történetírás? (1311)

Történeti irodalom

 • Majláthné Sipos Csilla: Andrea Kiss: Floods and Long-Term Water Level Changes in Medieval Hungary (1333)
 • Kenyeres István: Katrin Keller, Martin Scheutz (Hrsg.): Die Habsburgmonarchie und der Dreißigjährige Krieg (1335)
 • Székely Tamás: Lovra Éva: Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia, 1867-1918 (1339)
 • Huhák Heléna: Novák Attila: Ideológiai és önazonosság. Az 1953-as budapesti cionista per (1341)
 • Pócs Nándor: Tiltott kapcsolat. A magyar-lengyel ellenzéki együttműködés, 1976-1989 (1344)
 • Pogány Ágnes: Rab Virág: Kapcsolati hálózatok a történelemben. Gerard Vissering és Hegedüs Loránt példája (1347)
 • Törő László Dávid: Zoltán Boldizsár Simon: History in Times of Unprecedented Change. A Theory for the 21th Century (1351)
 • E számunk munkatársai (1355)

Mozgó Világ 2021/4

 • Bán Zoltán András: Magyar üvöltés (Utazás két sírdomb körül) Poéma (3)
 • Gyáni Gábor: Miért fontosak nekünk a hunok? Tanulmány (18)
 • Rádai Eszter: A legfőbb ügyészt is le lehet tartóztatni, ha rászolgált Beszélgetés Brenner Kolomannal (31)
 • Boros László: Orbán büszkeségi újnacionalizmusa Tanulmány (48)
 • Gárdonyi László: A figyelem terei Kondor Attila munkáiról (62)
 • Tábori Zoltán: Bolhapiac Jegyzetek (65)

Hónapló

 • Dalos György: A fény és az alagút (72)
 • Hargitai Miklós: Madártávlat (75)
 • Parászka Boróka: Seholnincs és sosemvolt (78)
 • Végel László: Kisebbségi oblomovizmus (81)

Reflex

 • Révész Sándor: A filozófus és az otromba hozzávetés (85)
 • Lipovecz Iván: A világ rémes és mégis szép (98)

-ról, -ről

 • Pető Iván: Zavarba ejtő, lehetetlen történet (101)
 • Almási Miklós: Ami tudható (104)
 • Csepeli György: A tehetséges Mr. Thorpe (108)
 • Stuber Andrea: Jó emberek (111)
 • Csengery Kristóf: Két generáció (114)
 • Vadas József: Az eltűnt Szervita tér nyomában (117)
 • Mélyi József: Álomlátás mozgásban (123)
 • László Ferenc: Bandi nagy vízfogyasztó (126)