Statisztikai Szemle 2022/4

Tanulmányok

 • Fűrész Diána Ivett, Rappai Gábor:Megasportesemények hatása a tőzsdei árfolyamokra (325)
 • Urbán Ferenc: Vándorlásstatisztikai definíciók a nemzetközi ajánlások tükrében (363)
 • Ritzlné Kazimir Ildikó, Máténé Bella Klaudia: A hiányzó kereskedős áfacsalás miatt végzett importkiigazítás a magyarországi nemzeti számlákban 2015 és 2020 között (383)

Műhely

 • Dusek Tamás: A valószínűségszámítás ókori és középkori hiányának okai (408)

Fórum

 • Hírek, események (421)
 • Kiadók ajánlata (424)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2021/10

 • Krekó Judit, Kónya István, Oblath Gábor: A bérhányad alakulása Magyarországon és Európában (1021)
 • Lengyel Imre: Látlelet a hazai közgazdasági felsőoktatásról az egyetemek fenntartóváltása előtt (1055)
 • Fűrész Diána Ivett, Takács András: A magyar látványsport-támogatási rendszer hatása a verseny kiegyensúlyozottságára (1089)

Szemle

 • Erdős Sándor, Fűrész Diána Ivett, Hornyák Miklós, Nagy Ákos András: Úton a körforgásos gazdaság felé. Szisztematikus irodalomelemzés (1109)

Könyvismertetés

 • Győrffy Dóra: Válságok és döntések. Király Júlia: Hungary and Other Emerging EU Countries in the Financial Storm. From Minor Turbulences to a Global Hurricane. Springer Cham, 2020, 159 o. (1130)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (1136)

Közgazdasági Szemle 2021/02

Csaba László: Zalai Ernő (1943-2021) (129)

Tanulmányok

 • Bélyácz Iván, Kovács Kármen: Az egyén kognitív korlátaitól viselkedésének előrejelezhetőségéig (132)
 • Fellner Zita, Marosi Anna, Szabó Beáta: A babaváró kölcsön hitelpiaci és reálgazdasági hatásai (150)
 • Vörös Máté, Fűrész Diána Ivett: A részmunkaidős foglalkoztatás hatékonyságának empirikus vizsgálata (178)

Szemle

 • Tóth Balázs: Milyen kapcsolatban állnak a közszféra reformjai a gazdaságpolitikai paradigmákkal? (205)

Könyvismertetés

 • Benczes István: A remeteség (politikai) gazdaságtana. Muraközy László: A koreai rejtély. Remetéből világpolgár (223)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (231)