Statisztikai Szemle 2024/3

Tanulmányok

 • Czine Péter, Török Áron, Maró Gréta: A metaelemzés lépéseinek bemutatása – Cohen-féle d hatásnagyság alapú elemzés egymintás kontextusban (215)
 • Dőry Tibor, Novotny Ádám, Rámháp Szabolcs, Makai Attila, Bavlsík Richard: Diákvállalkozások születése a magyar egyetemeken – A Hungarian Startup University Program tapasztalatai (231)
 • Kárpáti-Daróczi Judit, Saáry Réka, Tick Andrea:
 • A „digitarthatósággal” kapcsolatos vállalkozási attitűd vizsgálata – A magyar és a szlovák sajátosságok összehasonlítása (261)
 • Bartha Zsolt, Ács Pongrác, Stocker Miklós, Dobos Imre: Digitális adatok vizsgálata a falmászásban – Egy olimpiai sportág elemzése (284)

Fórum

 • Hírek, események (303)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Statisztikai Szemle 2023/11

Tanulmányok

 • Kovács László, Vastag Emese: Magyar szoftverfejlesztők bérkülönbségeinek elemzése a Stack Overflow kérdőíve alapján (947)
 • Bánhidi Zoltán, Dobos Imre: Országok digitális fejlettségének megállapítása lépcsőzetes DEA, lépcsőzetes Pareto hatékonyság és klaszteranalízis felhasználásával, a 2020-as nemzetközi digitális gazdasági és társadalmi index adatai alapján (978)
 • Buzási Zoltán, Jelen Tibor: Indikátorok használata az innovációs teljesítmény mérésére a magyar egyetemeken – egy empirikus felmérés tapasztalatai (999)
 • Hársfalvi Péter, Reiczigel Jenő: Profil-likelihood konfidenciaintervallum alkalmazása betegség prevalenciájára, ha a diagnosztikai teszt hibával terhelt (1033)

Fórum

 • Hírek, események (1044)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Statisztikai Szemle 2023/7

Tanulmányok

 • Krenyácz Éva, Devecsery Ágnes: 60 éves a Minnesota Elégedettségi Kérdőív – Szervezeti elégedettségi kérdőív validálása magyar mintán (571)
 • Kucséber László, Kása Richárd: Szervezeti átalakulások a 2020-as évek válságainak árnyékában a közép-európai régióban (589)
 • Bánhidi Zoltán, Tokmergenova Madina, Dobos Imre: A Network Readiness Index (NRI) elemzése többváltozós statisztika alkalmazásával (618)
 • Balogh Gergely, Lengyel Péter, Czine Péter: A magyar e-sport-fogyasztók preferenciáinak vizsgálata (635)

Fórum

 • Hírek, események (658)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Statisztikai Szemle 2022/3

Tanulmányok

 • Messing Vera, Ságvári Bence, Szeitl Blanka: Webre terelés a személyes lekérdezés alternatívája? – Egy „push-to-web” hibrid survey tapasztalatai (213)
 • Braun Eri, Gyimesi András, Murai Gábor: A Bajnokok Ligája mérkőzéseinek vonzereje – győzelmi esélyek és központi csapatok (234)
 • Tarjáni Ariella Janka, Kalló Noémi, Dobos Imre: A nemzetközi digitális gazdaság és társadalom index 2020. évi adatainak statisztikai elemzése (266)
 • Polgár Zsófia, Kajos Attila: A vevői elégedettség, az újravásárlási és a továbbajánlási szándék kapcsolata a divatipari termékek online vásárlása esetén (285)

Műhely

 • Rózsa Gábor: Próbanépszámlálás Üzbegisztánban (313)

Fórum

 • Hírek, események (315)
 • Kiadók ajánlata (319)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2021/9

Tanulmányok

 • Halmos Tamás, Suba Ilona: Merre tart az orvostudomány? (1147)
 • Haller József: Agresszív viselkedés: integráló neurobiológia (1165)
 • Bősze Péter: A magyar orvosi tudománynyelv és a Magyar Tudományos Akadémia. Ahogy az orvos látja (1177)
 • Wenzel Klára, Urbin Ágnes, Langer Ingrid, Samu Krisztián: A színtévesztés korrekciója szemüveggel (1194)
 • Boncz Bettina, Szabó Zs. Roland: Etikus és biztonságos mesterséges intelligencia (1203)
 • Udvari Beáta, Vizi Noémi, Szabó Hangya Lilla: Globális polgárság a magyar egyetemisták körében (1210)
 • Virág Attila: Tudomány vagy politika? A kulturális javak meghatározása diskurzuselméleti nézőpontból (1220)
 • Grüll Tibor: Az írásbeliség forradalma a római császárkorban (1233)
 • Dobos Imre, Sasvári Péter, Urbanovics Anna: A QS-rangsor előrejelezhetősége a Scopus és a SciVal adatai alapján a hazai intézmények tükrében (1243)
 • Radnai Gyula: Tudós tanárok – tudóstanárok (1253)

Megemlékezés

120 éve vált jogosulttá a Műegyetem a mérnökdoktori cím adományozására • 120 Years Ago the University of Technology Was Accredited To Issue Doctoral Degrees

 • Rosta István: 120 éve vált jogosulttá a Műegyetem a mérnökdoktori cím adományozására (1258)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Acsády Judit: A „Föld vészjelei”, avagy a klímaváltozás szociológus szemmel (1263)
 • Agárdi Izabella: Válságkormányzás. Reflexiók a Navigating Troubled Waters című angol nyelvű kötetről (1267)
 • Vecsey Zoltán: Implicit igei argumentumok a magyar nyelvhasználatban (1272)

Elektronikusan elérhető itt.

Statisztikai Szemle 2021/9

Tanulmányok

 • Szakálné Kanó Izabella, Lengyel Imre: A kelet-közép-európai országok térségeinek konvergenciaklubjai (821)
 • Aranyossy Márta, Recskó Márk: Konzisztens PLS-modellezés alkalmazása egy lehetséges közösségi kriptovaluta felhasználói elfogadásának vizsgálatában (844)
 • Dobos Imre, Sasvári Péter: A QS World University Rankings 2021 vizsgálata a Scopus-/SciVal-adatbázisok segítségével (874)

Könyvszemle

 • Hajnal Béla: A statisztikai adatszabályozás módszerei a kezdetektől napjainkig Magyarországon (901)
 • Dusek Tamás: A tudomány tudománya (907)

Fórum

 • Hírek, események (914)
 • Kiadók ajánlata (916)

Elektronikus formában elérhető itt.

Statisztikai Szemle 2021/3

Tanulmányok

 • Máténé Bella Klaudia, Ritzlné Kazimir Ildikó, Cseh Tímea: Áfaalapú diffúziós index a konjunktúrakutatásban (207)
 • Varga János Zoltán: A mintavételezés hatása a pénzügyi adatok statisztikai tulajdonságaira
  és alkalmazása a kockázatkezelésben (233)
 • Bánhidi Zoltán, Dobos Imre: A digitális fejlődés rangsorolása a DEA-típusú összetett indikátorok és a TOPSIS módszerével (253)
 • Völgyi Katalin: Kínai és indiai transznacionális vállalatok befektetései Magyarországon (266)

Fórum

 • Vita László: Köves Pál emlékezete (288)
 • Hírek, események (293)
 • Kiadók ajánlata (295