Statisztikai Szemle 2023/11

Tanulmányok

  • Kovács László, Vastag Emese: Magyar szoftverfejlesztők bérkülönbségeinek elemzése a Stack Overflow kérdőíve alapján (947)
  • Bánhidi Zoltán, Dobos Imre: Országok digitális fejlettségének megállapítása lépcsőzetes DEA, lépcsőzetes Pareto hatékonyság és klaszteranalízis felhasználásával, a 2020-as nemzetközi digitális gazdasági és társadalmi index adatai alapján (978)
  • Buzási Zoltán, Jelen Tibor: Indikátorok használata az innovációs teljesítmény mérésére a magyar egyetemeken – egy empirikus felmérés tapasztalatai (999)
  • Hársfalvi Péter, Reiczigel Jenő: Profil-likelihood konfidenciaintervallum alkalmazása betegség prevalenciájára, ha a diagnosztikai teszt hibával terhelt (1033)

Fórum

  • Hírek, események (1044)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.