Állam- és Jogtudomány 2022/4

A Nemzetközi Büntetőbíróság 20 éve

 • Hoffmann Tamás: Túl a szélmalomharcon? A Nemzetközi Büntetőbíróság és az orosz-ukrán konfliktus – Előszó a „A Nemzetközi Büntetőbíróság 20 éve” című tematikus számhoz (3)

Tanulmány

 • Béres Nóra: Ukrajna esete a Nemzetközi Büntetőbírósággal – Remények és realitások (5)
 • Csapó Zsuzsanna: Alternatívákban gondolkodhatunk? – A Nemzetközi Büntetőbíróság lehetséges kiegészítői/kihívói – az orosz agresszió relációjában (25)
 • Hárs András: Szexuális bűncselekmények mint nemzetközi bűncselekmények az egyes nemzetközi büntetőtörvényszékek gyakorlatában – különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéleteire (47)
 • Kovács Péter: A Római Statútum és a nem részes államok (64)

Recenzió

 • Kis Kelemen Bence: Bartóki-Gönczy Balázs, Sulyok Gábor: Világűrjog (91)
 • Lux Ágnes: Erdős Csaba – Lápossy Attila – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Smuk Péter (szerk.): Kukorelli-kommentár (101)
 • Polonyi Domonkos:  Chronowski Nóra – Szentgáli-Tóth Boldizsár – Szilágyi Emese (szerk.): Demokrácia-dilemmák: Alkotmányjogi elemzések a demokráciaelv értelmezéséről az Európai Unióban és Magyarországon (105)
 • Tóth Katinka: Martha C. Nussbaum: Költői igazságszolgáltatás (ford.: Pápay György) (112)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2023/3

 • Metzinger Péter: A mesterséges értelem általános polgári jogi értelmezéséről (113)
 • Tahin Szabolcs: Dilemmák az objektív teleológiai jogértelmezés körül (125)
 • Széles Krisztina: Versenyjogi állami támogatások és adószuverenitás (134)
 • Parlagi Mátyás: „A kapcsolódások könyve” és a Kúria új jogegységi határozata (145)
 • Béres Nóra: Elefánt a szobában? (151)
 • Teleki Bálint, Szegedi László: Az integráció rögös útján (158)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Fontes Iuris 2021/3

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Varga Zs. Andrással, a Kúria elnökével (5)

Tanulmányok

Kiemelt tanulmány

 • Gyimesi Tamás Ferenc: Az I. világháború hatása a magyar polgári eljárásjogra és az igazságügyi szervezetre (9)

Közjog

 • Sereg Péter: A hazai központi költségvetési eljárás tervezési folyamatának jogi elemzése (18)

Büntetőjog

 • Jancsó Gábor: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a rendes jogorvoslati szabályozást érintő változások (26)

Magánjog

 • Baranyi Róbert, Ujhelyi Dávid: A digitális szerzői jogi szabályozás legújabb lépcsője – a CDSM irányelv átültetésének háttere és eredményei (36)

Európai és nemzetközi jog

Traser Julianna Sára, Béres Nóra, Marinkás György, Pék Erzsébet, Benyusz Márta: Az uniós jog elsőbbségének elve az egyes tagállami alkotmánybíróságok joggyakorlatában (46)

 • Jogértelmezés (60)

Hírek, események

 • Közéleti események (64)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (70)

Elektronikusan elérhető itt.