Állam- és Jogtudomány 2022/4

A Nemzetközi Büntetőbíróság 20 éve

  • Hoffmann Tamás: Túl a szélmalomharcon? A Nemzetközi Büntetőbíróság és az orosz-ukrán konfliktus – Előszó a „A Nemzetközi Büntetőbíróság 20 éve” című tematikus számhoz (3)

Tanulmány

  • Béres Nóra: Ukrajna esete a Nemzetközi Büntetőbírósággal – Remények és realitások (5)
  • Csapó Zsuzsanna: Alternatívákban gondolkodhatunk? – A Nemzetközi Büntetőbíróság lehetséges kiegészítői/kihívói – az orosz agresszió relációjában (25)
  • Hárs András: Szexuális bűncselekmények mint nemzetközi bűncselekmények az egyes nemzetközi büntetőtörvényszékek gyakorlatában – különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéleteire (47)
  • Kovács Péter: A Római Statútum és a nem részes államok (64)

Recenzió

  • Kis Kelemen Bence: Bartóki-Gönczy Balázs, Sulyok Gábor: Világűrjog (91)
  • Lux Ágnes: Erdős Csaba – Lápossy Attila – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Smuk Péter (szerk.): Kukorelli-kommentár (101)
  • Polonyi Domonkos:  Chronowski Nóra – Szentgáli-Tóth Boldizsár – Szilágyi Emese (szerk.): Demokrácia-dilemmák: Alkotmányjogi elemzések a demokráciaelv értelmezéséről az Európai Unióban és Magyarországon (105)
  • Tóth Katinka: Martha C. Nussbaum: Költői igazságszolgáltatás (ford.: Pápay György) (112)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.