Századok 2022/4

Tanulmányok

 • Kis Iván: Új szempontok az 1041-1044-es évek magyar-német konfliktussorozatához (667)
 • Barabás Gábor: A sohasem volt pápai követek. Új szempontok a 14. századi krónikakompozíció 187. fejezetének értelmezéséhez (691)
 • Kalocsai Dóra: A fényűzés jelentése és jelentősége. A luxus szimbolikus-rituális szerepe a Habsburgok 18. századi keresztelési és esküvői szertartásaiban (717)
 • Umbrai Laura: Miért lett lómészáros a főváros? Budapest húsellátás problémái a 20. század elején (739)
 • Kisling Zénó: Földrajz és diplomácia a Balkán-háború idején (1912-1913) (763)
 • Kosztyó Gyula: A „magyar világ” utolsó napjai (1944. október) (789)
 • Bencsik Péter: A kivándorlás és a magyar állampolgárság, 1948-1978 (811)

Krónika

 • Orsós Julianna: Beszámoló az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára rendezett konferenciáról (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Bp. 2022. április 22.) (835)

Történeti irodalom

 • Gulyás László Szabolcs: Lakatos Bálint: Mezővárosi oklevelek. Települési önkormányzat és írásbeliség a késő középkori Magyarországon (1301-1526) (843)
 • Mátyás-Rausch Petra: Buza János: Magyarországi és erdélyi pénzértékek a 16-17. században. Közép-európai kitekintéssel (846)
 • Ress Zoltán: Balogh Ádám, Bobay István, Hermann Róbert (szerk.): Görgei Artúr, „a tiprott hős”. Válogatás a 2016. és 2018. évi Görgei-konferenciák előadásaiból (848)
 • Bartha Eszter: Valuch Tibor: Mindennapi történeteink. Válogatott társadalomtörténeti tanulmányok (851)
 • Fóris Ákos: Kamen Nevenkin: A Budapest Erőd. A magyar főváros ostroma. 1944-45. I-II. (854)
 • Tabajdi Gábor: Simon István: III/1. A Belügyminisztérium állambiztonsági vizsgálati osztálya, 1962-1989 (856)

 • E számunk munkatársai (859)

Századok 2021/3

Tanulmányok

 • Kármán Gábor: Johann Heinrich Bisterfield és az erdélyi külpolitika 1638-1643 (465)
 • Barabás Gábor: A pápaság és a kánoni választások a 13. századi magyar egyházban (517)
 • Berecz Ágoston: Paraszti nacionalizmus alulnézetből. Románok a dualista Magyarországon (547)
 • Lovra Éva: A korai modern várostervezés magyar úttörője, Palóczi Antal (575)

Közlemények

 • F. Romhányi Beatrix, Laszlovszky József: A tatárjárás pusztítása és a magyarországi templomhálózat (601)
 • Czinege Szilvia: Széchenyi német nyelvhasználata levelei tükrében (631)

In memoriam

 • Vitári Zsolt: Tilkovszky Loránt (1927-2021) (655)

Történeti irodalom

 • Csermelyi József: Klaus Lohrmann: Die Babenberger und ihre Nachbarn (659)
 • Galambosi Péter: Thoroczkay Gábor: A középkori Magyarország. Állam és ideológiák (662)
 • Lakatos Bálint: C. Tóth Norbert: Adatok Cegléd középkori történetéhez (664)
 • Egedy Gergely: Frank Tibor: Viktória királynő kezeihez. Az osztrák-magyar kiegyezés brit tükörben 1865-1870 (667)
 • Jeszenszky Géza: Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Impériumváltás Erdélyben 1918-1920 (670)
 • Papp István: Ville Häkkinen: From Counterrevolution to Consolidation? Language of Nation-building in the Hungarian Parliamentary Debates, 1920-1928 (673)
 • Gellért Ádám: Árpád von Klimó: Remembering Cold Days. The Massacre of Novi Sad, Hungarian Politics, & Society, 1942-1989 (677)
 • Lőrincz Lili: Nagy Mihály Zoltán, Denisa Bodeanu: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957-1960) (679)
 • Törő László Dávid: K. Lengyel Zsolt: Der gelehrsame Exilant. Eine keine Biografie des Historikers Thomas von Bogyay (682)
 • E számunk munkatársai (685)

Világtörténet 2021/1

 • Ittzés Máté: Mahátmá Gándhí alakja a történelemben és a kulturális emlékezetben (1)

Tanulmányok

 • Aklan Anna: „Az Igazság és az Erőszakmentesség olyan ősiek, mint a hegyek.” Gándhí jelentősége (5)
 • Szenkovics Dezső: Gándhí-recepció a magyar nyelvterületen (21)
 • Sági Péter: Mahátmá Gándhí emlékezete ma, a fiatal Indiában (43)
 • Günsberger Dóra: Gándhí ábrázolása Pakisztánban. „Hivatalos” történetírás és percepciók (53)
 • Renner Zsuzsanna: Bápúdzsí halhatatlan története. A Gándhí-ikonográfia rétegei (77)
 • Szivák Júlia: Mahátmá Gándhí a filmvásznon (97)

Nagyító

 • Fejérdy András: „Az amerikai érdekek európai ügynöksége”? XII. Piusz keleti politikájának historiográfiai mérlege (111)

Szemle

 • Barabás Gábor: Magyarországi Anjouk és avignoni pápák. A szentszéki–magyar kapcsolatok I. Károly uralkodása alatt (145)
 • Urbán Máté: I. (Nagy) Lajos és Mária uralma (148)
 • Janek István: „A szomszédos Magyarországon az utóbbi napokban az ellenforradalom garázdálkodik…” Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai (154)