Századok 2022/4

Tanulmányok

 • Kis Iván: Új szempontok az 1041-1044-es évek magyar-német konfliktussorozatához (667)
 • Barabás Gábor: A sohasem volt pápai követek. Új szempontok a 14. századi krónikakompozíció 187. fejezetének értelmezéséhez (691)
 • Kalocsai Dóra: A fényűzés jelentése és jelentősége. A luxus szimbolikus-rituális szerepe a Habsburgok 18. századi keresztelési és esküvői szertartásaiban (717)
 • Umbrai Laura: Miért lett lómészáros a főváros? Budapest húsellátás problémái a 20. század elején (739)
 • Kisling Zénó: Földrajz és diplomácia a Balkán-háború idején (1912-1913) (763)
 • Kosztyó Gyula: A „magyar világ” utolsó napjai (1944. október) (789)
 • Bencsik Péter: A kivándorlás és a magyar állampolgárság, 1948-1978 (811)

Krónika

 • Orsós Julianna: Beszámoló az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára rendezett konferenciáról (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Bp. 2022. április 22.) (835)

Történeti irodalom

 • Gulyás László Szabolcs: Lakatos Bálint: Mezővárosi oklevelek. Települési önkormányzat és írásbeliség a késő középkori Magyarországon (1301-1526) (843)
 • Mátyás-Rausch Petra: Buza János: Magyarországi és erdélyi pénzértékek a 16-17. században. Közép-európai kitekintéssel (846)
 • Ress Zoltán: Balogh Ádám, Bobay István, Hermann Róbert (szerk.): Görgei Artúr, „a tiprott hős”. Válogatás a 2016. és 2018. évi Görgei-konferenciák előadásaiból (848)
 • Bartha Eszter: Valuch Tibor: Mindennapi történeteink. Válogatott társadalomtörténeti tanulmányok (851)
 • Fóris Ákos: Kamen Nevenkin: A Budapest Erőd. A magyar főváros ostroma. 1944-45. I-II. (854)
 • Tabajdi Gábor: Simon István: III/1. A Belügyminisztérium állambiztonsági vizsgálati osztálya, 1962-1989 (856)

 • E számunk munkatársai (859)