Antik Tanulmányok 2023/1

Tanulmány

  • Orosz Adrienn: Bész egy középkori zsoltároskönyvben. Képi források a kísértő ábrázolásához a Winchester Psalter illuminációjában (Cotton Ms Nero C. IV, f.18r) (1)
  • Horváth László: Harminchárom eltérő vagy új olvasat. Hypereidés Athénogenés elleni beszédében (55)
  • Juhász Erika: A perzsa király látomása a Chronicon Paschaléban (71)
  • Farkas Zoltán: Mixobarbaros – mixobarbaroi. A mixobarbaros melléknév jelentése Anna Komnéné Alexias című kortörténetében (79)
  • Török Ábel: A Moreai krónika keletkezése és szerkezete (95)
  • Mészáros Tamás: Adalékok a Darkó–Moravcsik-vitához. Franz Dölger tíz kiadatlan levele Moravcsik Gyulához (125)

Könyvismertetés

  • Ritoók Zsigmond: Platón: Phaidón. Fordította és a bevezetést írta: Hamvas Endre Ádám. Budapest 2022. (145)
  • Mundig Márta: Nagy Sándor uralkodása. Diodóros Történeti Könyvtárának 17. könyve. Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Illés Imre Áron. Szeged-Budapest [é. n.] (147)
  • Takács Levente, Berecz Gábor: Ioan Piso – Péter Forisek (edd.): Defending the Polis – Defending the Empire. The Ancient Greek and Military Strategy and Insciptions. Budapest 2022. (155)

Társasági hírek

  • Juhász Erika: Beszámoló a Magyar Bizanthológiai Társaság 2022. évi tevékenységéről (163)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.