Világtörténet 2024/2

 • Z. Karvalics László, Szabó-Gajmer Bernadett: Az utazások, az utazók és az utazási irodalom világi információtörténeti nagyító alatt (175)

Tanulmányok

 • Árvai Tamás Kristóf: Információs haszon vagy veszteség? II. Sarrukín asszír király i. e. 714-es urartui hadjáratának értelmezési családjai (185)
 • Felföldi Szabolcs: Egy ásatás a 15. századi Selyemúton? Gisosafat Barbaro tanai kalandja és információtörténeti hozadéka (215)
 • Sulyok Anita: Úton, útfélen. Giaocomo Casanova helyváltoztatásainak információs hozadéka (231)
 • Szász Géza: Utazási láz, információéhség, ismeretközvetítés. Francia utazók a reformkori Magyarországon (241)
 • Kovács Janka: Technológiai utazás és elmeügyi reform. A pszichiátriai intézményesülés lehetőségei és mintái a 19. századi Magyarországon (257)
 • Mihályi Dorottya: Gyarmati propaganda és elhallgatott információ a 19. század végi észak-afrikai útleírásokban (283)
 • Z. Karvalics László: A vendégbarátság intézményétől a szelfituristákig. Az utazás szerepe a tudás makroközösségi akkumulációjában (299)

Szemle

 • Szabó-Gajmer Bernadett: A Viatica az utazástörténetre szakosodott folyóiratok között (317)
 • Stróbl Erzsébet: Moszkóvia rövid története (320)
 • Gorzás Benjámin: Luther a protestáns emlékezetkultúrában. Luther-emlékművek 1817-1917 között (323)
 • Demeter Gábor: Regionális és nemzeti struktúrák Közép-Európában (326)