Századok 2024/3

Tanulmányok

 • Kertész Balázs: Székesfehérvár középkori történetének néhány kérdéséről (417)
 • Szász Hunor: Adatok a 18. századi székely székek igazságszolgáltatási intézményeinek töréténetéhez. Csíkszék esete 1708-1780 között (447)
 • Czinege Szilvia: Apponyi György 1872-es kísérlete egy katolikus konzervatív párt alapítására (471)
 • Ordasi Ágnes: A fiumei elitcsoportok és a bosnyák vasúti összeköttetés dilemmái a dualizmus korában (503)
 • Hegedüs Gyula: Befogadás és integráció. Az 1956-os magyar menekültek az Egyesült Királyságban (537)
 • Bartha Ákos: Magyarország (újra)felfedezése. Egy szociográfiai sorozat indulása a Kádár-korszakban (557)

Történeti irodalom

 • Lakatos Bálint: Nógrády Árpád: Sáros vármegye – Comitatus Sarosiensis (585)
 • Gulyás László Szabolcs: C. Tóth Norbert, Németh Péter: Várjobbágyokból nemesek. A Megyeriek és Rádiak küzdelme a nemesi létért (588)
 • Czáboczky Szabolcs: Szeghy-Gayer Veronika: Tost László, Kassa polgármestere (590)
 • Nagy Adrienn: Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években (593)
 • Szűts István Gergely: Kecskés D. Gusztáv, Scheibner Tamás (szerk.): Egy világraszóló történet. Az 1956-os magyar menekültválság kézikönyve (596)
 • Peterecz Zoltán: Barta Róbert: A magyarság vonzásában. Válogatás Carlile Aylmer Macartney írásaiból és beszédeiből (598)
 • E számunk munkatársai (601)