Századok 2024/3

Tanulmányok

 • Kertész Balázs: Székesfehérvár középkori történetének néhány kérdéséről (417)
 • Szász Hunor: Adatok a 18. századi székely székek igazságszolgáltatási intézményeinek töréténetéhez. Csíkszék esete 1708-1780 között (447)
 • Czinege Szilvia: Apponyi György 1872-es kísérlete egy katolikus konzervatív párt alapítására (471)
 • Ordasi Ágnes: A fiumei elitcsoportok és a bosnyák vasúti összeköttetés dilemmái a dualizmus korában (503)
 • Hegedüs Gyula: Befogadás és integráció. Az 1956-os magyar menekültek az Egyesült Királyságban (537)
 • Bartha Ákos: Magyarország (újra)felfedezése. Egy szociográfiai sorozat indulása a Kádár-korszakban (557)

Történeti irodalom

 • Lakatos Bálint: Nógrády Árpád: Sáros vármegye – Comitatus Sarosiensis (585)
 • Gulyás László Szabolcs: C. Tóth Norbert, Németh Péter: Várjobbágyokból nemesek. A Megyeriek és Rádiak küzdelme a nemesi létért (588)
 • Czáboczky Szabolcs: Szeghy-Gayer Veronika: Tost László, Kassa polgármestere (590)
 • Nagy Adrienn: Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években (593)
 • Szűts István Gergely: Kecskés D. Gusztáv, Scheibner Tamás (szerk.): Egy világraszóló történet. Az 1956-os magyar menekültválság kézikönyve (596)
 • Peterecz Zoltán: Barta Róbert: A magyarság vonzásában. Válogatás Carlile Aylmer Macartney írásaiból és beszédeiből (598)
 • E számunk munkatársai (601)

Történelmi Szemle 2023/2

 • Tringli István: Hatvanöt éves a Történelmi Szemle (169)

Tanulmányok

 • Weisz Boglárka: Buda város Aranybullája és középkori kiváltságai (171)
 • Fodor Pál, Mércz András: Mi is veszett Mohácsnál? Oszmán-török veszteséglista az 1526. évi hadjáratról (193)
 • Szalai Ágnes: Erdély és a váradi vilajet határkonfliktusa 1671-1672-ben (237)
 • Czinege Szilvia: Széchenyi első műveinek lenyomata levelezésében (257)
 • Ablonczy Balázs: „Budapest nem tud méltó elhelyezést biztosítani”. Első világháború utáni menekült tisztviselők Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében (275)
 • Bódi Lóránt: Rend a szavakban: Az antiszemitizmus és a zsidó népirtás a lexikonok tükrében (1889-1948) (291)
 • Zahorán Csaba: Nemzeti és nemzetállami ünnepek, gesztusok és ellengesztusok. Az első világháború végének és a trianoni békeszerződés aláírásának centenáriuma a szlovák, román és magyar emlékezetpolitikában 2018-2020 között (317)

Mérleg

 • Molnár Antal: A magyar görögkatolikus történet(írás) a kálvári-úttól a sikertörténetig. Egy kiállítási katalógus tanulságai (327)

Történelmi Szemle 2022/1

A történelem nemzeti képe

 • Szabó Csaba: Az örök Dacia mítosza. A dákóromán kontinuitás metahistóriája a kortárs román régészet- és történettudományban (5)
 • Demmel József: Az „oláh-verő Botond” Keleti Svájcban. Réthy László és a dualizmus kori nemzetiségi kérdés különös története (21)
 • Pinterová Beáta: A „korai szlovák történelem” az újabb szlovák szakirodalomban (41)

Tanulmányok

 • B. Halász Éva: A nyelvváltság (55)
 • Petr Kozák: Corvin János oklevelei cseh levéltárakban (69)
 • Czinege Szilvia: Széchenyi-levelek nyomában (121)
 • Újlaki-Nagy Réka: A székely Jeruzsálem és a szombatosok utódainak ábrázolása a 19. század véig, 20. század eleji útirajz-irodalomban (137)
 • Dénes Iván Zoltán: „Áldozatok” védője, „elkövetők” vádlója? Marczali Henrik az első világháborút lezáró békéről (155)

Vita

 • Bartha Ákos: Beágyazás, beárazás (169)

Századok 2021/3

Tanulmányok

 • Kármán Gábor: Johann Heinrich Bisterfield és az erdélyi külpolitika 1638-1643 (465)
 • Barabás Gábor: A pápaság és a kánoni választások a 13. századi magyar egyházban (517)
 • Berecz Ágoston: Paraszti nacionalizmus alulnézetből. Románok a dualista Magyarországon (547)
 • Lovra Éva: A korai modern várostervezés magyar úttörője, Palóczi Antal (575)

Közlemények

 • F. Romhányi Beatrix, Laszlovszky József: A tatárjárás pusztítása és a magyarországi templomhálózat (601)
 • Czinege Szilvia: Széchenyi német nyelvhasználata levelei tükrében (631)

In memoriam

 • Vitári Zsolt: Tilkovszky Loránt (1927-2021) (655)

Történeti irodalom

 • Csermelyi József: Klaus Lohrmann: Die Babenberger und ihre Nachbarn (659)
 • Galambosi Péter: Thoroczkay Gábor: A középkori Magyarország. Állam és ideológiák (662)
 • Lakatos Bálint: C. Tóth Norbert: Adatok Cegléd középkori történetéhez (664)
 • Egedy Gergely: Frank Tibor: Viktória királynő kezeihez. Az osztrák-magyar kiegyezés brit tükörben 1865-1870 (667)
 • Jeszenszky Géza: Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Impériumváltás Erdélyben 1918-1920 (670)
 • Papp István: Ville Häkkinen: From Counterrevolution to Consolidation? Language of Nation-building in the Hungarian Parliamentary Debates, 1920-1928 (673)
 • Gellért Ádám: Árpád von Klimó: Remembering Cold Days. The Massacre of Novi Sad, Hungarian Politics, & Society, 1942-1989 (677)
 • Lőrincz Lili: Nagy Mihály Zoltán, Denisa Bodeanu: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957-1960) (679)
 • Törő László Dávid: K. Lengyel Zsolt: Der gelehrsame Exilant. Eine keine Biografie des Historikers Thomas von Bogyay (682)
 • E számunk munkatársai (685)