Állam- és Jogtudomány 2022/3

Tanulmány

Horváth Attila: Mások élete? A kötelező Covid-oltások a magyar, a német és az osztrák alkotmánybírósági döntések tükrében (3)

Kártyás Gábor: Az érvénytelenség szabályozása a közszolgálatban (39)

Lakatos István: Érdekek kontra értékek avagy az emberi jogi diplomácia fejlődése az ENSZ alapítása óta – Több szereplő, nagyobb hatékonyság? (55)

Szivós Kristóf: Az írásbeli polgári per jellemzői az 1868. évi LIV. törvénycikkben (80)

Recenzió

Ambrus István: Miskolczi Barna – Szathmáry Zoltán: Büntetőjogi kérdések az információk korában (107)

Kartai Gergő: teven S. Hoffman: The Five Forces That Change Everything: How Technology is Shaping Our Future (113)

Munkácsi Péter: Kiss Zoltán Károly: A vizuális művészetek és a jog 2. – Az építészet, a fotóművészet és az alkalmazott művészetek szabályozása (121)

Papp János Tamás: Gosztonyi Gergely: Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig – A közösségi média tartalomszabályozási gyakorlatának komplexitása (128)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.