Állam- és Jogtudomány 2022/1

Tanulmány

  • Ambrus István, Csöndes Mónika: A polgári jogi igény érvényesítése és elbírálása – büntetőjogi és polgári jogi megfontolások (3)
  • Farkas Lilla, Körtvélyesi Zsolt: Egyén és csoport, kisebbség és többség – A csoportos igényérvényesítés lehetőségei (24)
  • Szente Zoltán: A Kormány szolgálatában – Megjegyzések a Nemzeti Választási Bizottság újabb népszavazási döntéseiről (46)
  • Techet Péter: Miért kell olvasnunk Carl Schmittet a „kivételes állapot” megértéséhez? (76)
  • Ződi Zsolt: Algoritmikus menedzsment a platformmunka világában (89)

Recenzió

  • H. Szilágyi István:  Margit Feischmidt – Balázs Majtényi (szerk.): The Rise of Populist Nationalism – Social Resentments and the Anti-Constitutional Turn in Hungary (109)
  • Mezei Kitti: Ambrus István: Digitalizáció és büntetőjog (122)
  • Mohay Ágoston: Tamás Molnár: The Interplay Between the EU’s Return Acquis and International Law (130)
  • Orbán Endre:  Sergio Bartole: The Internationalisation of Constitutional Law – A View From the Venice Commission (134)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.