Adó 2022/4

Személyi jövedelemadó

 • Székely Zsuzsanna: Önkéntes pénztári jövedelmek
 • Wirth-Velkei Mónika: Termőföld haszonbérbe adása és termőfölddel kapcsolatos ügyletek adózása az szja rendszerében

Társasági adó  

 • Forgács Emese: A kamatlevonás-korlátozási szabály a társasági adóban

Általános forgalmi adó  

 • Váradi Adrienn: Az adólevonási jog az áfában
 • Boda Péter: A külföldi adományból finanszírozott beszerzések áfájának visszatéríttetése
 • Szente Mónika: A pénzforgalmi elszámolás

Adóeljárás

 • Szikráné Gyenes Edina: Az ellenőrzési határidő számítása és meghosszabbítása
 • Tóth Eszter: Az évülés mint objektíve bekövetkező jogi tény hatása az adóigazgatási eljárás egyes szakaszaiban

Társadalombiztosítás

 • Széll Zoltánné: Az egészségügyi szolgáltatási járulék jogintézménye

Kérdések és válaszok    

 • Az szja-visszatérítés és a családi kedvezmény kapcsolata
 • 25 év alattiak kedvezménye és a személyi kedvezmény
 • Kompenzációként átadott vetőmag megítélése a társaságiadó-alap szempontjából
 • Társasház részére végzett munka kapcsán kibocsátott számla adattartalma
 • Építési vállalkozók működő adóalanyi státuszára vonatkozó adóhatósági igazolás
 • Lakóingatlan fogalmának értelmezése kedvezményes 5 százalékos áfamérték alkalmazása esetén
 • Alanyi áfamentesség értékhatárának átlépése „technikai okokból” teljesített ügylet miatt
 • Katás vállalkozó külföldről származó jövedelme
 • Illetékkötelezettség betéti társaság egyszerűsített végelszámolása esetén
 • Kiskereskedelmi adó mértékének változása

Jogesetek

 • Szabó Andrea: Bizonyítási kötelezettség átfordulása a perben
 • Szabó Andrea: Közösségen belüli használtcikk-beszerzés adózása
 • Szabó Andrea: Nem rendeltetésszerű joggyakorlás

Munkaügy

 • Horváth István, Szladovnyik Krisztina: Távolodva a teleworkingtől: A távmunka törvényi szabályai a veszélyhelyzet után

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogtárból,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Adó 2021/11

Személyi jövedelemadó

 • Kiss Zoltán: A Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program szabályai (3)
 • Wirth-Velkei Mónika: A kriptovaluták adózása 2021-2022-ben (6)

Társasági adó

 • Gaál Ágnes: Kis- és középvállalkozások kedvezményei a társasági adóban (14)
 • Németh Nóra: A jövedelem-(nyereség-) minimum jogintézménye a társasági adóban (25)
 • Czapkó Tiborné: A bizalmi vagyonkezelés (34)
 • Forgács Emese: A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány adókedvezménye (40)

Általános forgalmi adó

 • Kiss Máté, Kotánczi Zsófia, Palotai Kinga: Az üzletág átruházás az általános forgalmi adózás rendszerében (45)
 • Szente Mónika: Adólevonási jog tárgyi eszközök esetén (55)

Egyéb adók

 • Kiss Zoltán: A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete (63)

Számvitel

 • Botka Erika: Élőállatok a számvitelben (67)

Társadalombiztosítás

 • Bogdán Zsuzsanna: Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok a társadalombiztosításban (72)

Kérdések és válaszok

 • Személyi jövedelemadó (77)
 • Társasági adó (78)
 • Általános forgalmi adó (79)
 • Egyéb adók (81)
 • Számvitel (82)
 • Társadalombiztosítás (83)

Jogesetek

 • A mögöttes felelősséget megállapító határozat melléklete (85)
 • Áfa-visszatérítés (86)
 • Egyéni vállalkozó adószámának visszaállítása (88)

Munkaügy

 • Horváth István, Szladovnyik Krisztina: Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért (91)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogtárból,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Adó 2020/12-13

Személyi jövedelemadó

 • Asztalos Zsuzsa: A tartós befektetésből származó jövedelem adózása (3)
 • Rosenfeld Anita: Az egyéni vállalkozók fejlesztési tartaléka (9)

Társasági adó

 • Czapkó Tiborné: Kapcsolt vállalkozások (15)
 • Császárné Balogh Dóra: A kis- és középvállalkozások besorolása a társasági adóban (27)

Általános forgalmi adó

 • Mosek Judit: „Tudta vagy tudnia kellett volna…” (38)
 • Sipos Tímea, Czöndör Szabolcs: Az online számlaadat-szolgáltatás tapasztalatai és változásai (51)
 • Nagy Sándor: A pénztárgép napi használatával kapcsolatos tudnivalók (61)

Adóeljárás

 • Vizi Hajnalka: A petíciós jog érvényesülése az adóigazgatásban (71)

Egyéb adók

 • Wirth-Velkei Mónika: A munkaviszony elhatárolása más munkavégzési formáktól (76)
 • Vaspöri Eszter, Volpert Balázs: Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj szabályozása és gyakorlati kérdései (84)

Nemzetközi adózás

 • Csabai Róbert: Változások és fejlemények az európai uniós adóügyi információcserében (91)

Jövedéki adó

 • Gyüre Péter: Az adózói megbízhatósághoz kapcsolódó kedvezmények alakulása a jövedéki adóban (95)

Helyi adók

 • Kovács Attila: A települési adó sajátosságai, a reklámhordozók utáni építményadó-kötelezettség megszűnése (104)

Társadalombiztosítás

 • Sulcz Anna Mária: Külföldi vezető tisztségviselők adó- és járulékfizetési kötelezettsége (108)
 • Bogdán Zsuzsanna: A nyugdíjasok adózási és járulékfizetési szabályai (115)
 • Gelencsér Zita: A szocho adó csökkentésével összefüggő változások (120(

Kérdések és válaszok

 • Személyi jövedelemadó (123)
 • Általános forgalmi adó (123)
 • Társasági adó (126)
 • Egyéb adók (128)
 • Társadalombiztosítás (129)

Jogesetek

 • A képzés jellege (131)
 • Alapítvány vállalkozási tevékenysége (133)
 • A keresetlevél benyújtásának módja (136)

Munkaügy

 • Horváth István, Szladovnyik Krisztina: Elvek gyakorlata – 1. rész (138)