Európai Jog 2021/3

Vezértanulmány

 • Domaniczky Endre: Mádl Ferenc, az Európa-jog magyar professzora (1)

Jogharmonizáció

 • Völcsey Balázs: A külföldi jog tartalmának megállapításával kapcsolatban felmerülő polgári perjogi kérdések elemzése (13)

Európai jogi fórum

 • Amedeo Arena: A befizetetlen villanyszámlától az uniós jog elsődlegességéig: A Costa v ENEL döntés (21)

Recenzió

 • Legárd Ildikó: Recenzió: Halmai Péter: Európai gazdasági integráció (35)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai jog 2021/2

Vezértanulmány

 • Németh Zoltán, Hrecska-Kovács Renáta: A Szingapúri-Mediációs Egyezmény – mediáció a nemzetközi térben (1)

Európai jogi fórum

 • Széles Krisztina: A nemzeti bíróságok szerepe az állami támogatások uniós versenyjogában (5)
 • Völcsey Balázs: A külföldi jog terjedelme és tartalma megállapításának eszközei (12)

Jogharmonizáció

 • Várnai-Borbás Eszter: Gondolatok az eltűnt jegyességről (18)
 • Csala Elvira: Differenciált integráció az Európai Unióban (24)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2021/5

Tanulmányok

 • Zákány Judit: Szemelvények a gyógyulási esély elvesztésének megítélésével kapcsolatban néhány európai országból (257)
 • Visontai-Szabó Katalin: A gyermek jogainak érvényesülése a határokon átnyúló gyermekelviteli jogvitákban (261)
 • Völcsey Balázs: Kérdések és lehetséges válaszok a Pp. Novella kapcsán (273)
 • Miholics Tivadar: Problémák, javaslatok a munkaviszonyt érintő egyes szabályok körében (285)
 • Klisics Diána:A közjegyzői nemperes eljárások és a közvetítés egyes vonatkozásai (291)
 • Nótári Tamás: A senatus consultum ultimum mint „szükségállapot” értékelése Cicero beszédeiben (299)
 • Bánki Zoltán: A veszélyhelyzet és a rendeleti jogalkotás hatása a polgári jogi kötelmekre, különös tekintettel a teljesítési határidőkre és a vis maior intézményére (307)

Szemle

 • Tóth Marcell Máté: Recenzió Elek Balázs: „A jogerő a büntetőeljárásban” című monográfiájáról (315)
 • Szajlai Kitti: Rembert Süß – Gerhard Ring: Eherecht in Europa mit Eingetragene Lebenspartnerschaft und Adoption avagy Házassági jog Európában – a bejegyzett élettársi kapcsolattal és az örökbefogadással karöltve (318)

Nekrológ

 • Finszter Géza: Mészáros Ádám (1978-2021) (320)

Európai Jog 2020/6

Vezértanulmány

 • Kovács Bálint, Völcsey Balázs: Meddig terjed az uniós jog hatóköre? Az ultra vires kontroll kérdése a német alkotmánybírósági gyakorlatban (1)

Európai jogi fórum

 • Németh Zoltán, Szilágyi András: Mediáció a gazdasági ügyekben – hatékonyság, proaktivitás, gazdaságosság (8)

Jogharmonizáció

 • Szabó Péter: Az uniós jog határai a magyar Alkotmánybíróság legfrissebb döntéseinek tükrében (16)
 • Kincses Attila, Lupóczné Krammer Edit: A külföldi székhelyű gépjármű-felelősségbiztosító kárképviselőjének és kézbesítési megbízottjának jogköre (24)

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata

 • Bertaldó András: Szabadság vagy biztonság? Videómegfigyelő rendszerek a C-708/18. számú ítélet tükrében (33)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.