Világtörténet 2023/2

  • Csákó Judit: Háborúk, szerződések és diplomaták. A Magyar Királyság külkapcsolatai Nagy Lajos korában (173)

Tanulmányok

  • Bárány Attila: Nagy Lajos hadserege és hadszervezete. Hadvezetés, stratégia, fegyvernemek (175)
  • Skorka Renáta: Az 1356. évi királytalálkozó (221)
  • B. Halász Éva: I. Lajos király külföldi tartózkodásai. Az uralkodó 1364. évi itineráriumának tanulságai (231)
  • Csákó Judit: A padovai krónikák, Nagy Lajos és a guerra dei confini (251)
  • Gál Judit: Csák Ugrin spalatói érsek, comes és a király embere (279)
  • Vásáry István: Péter Arany Hordai-i cárevics, az orosz egyház szentje és a Csirikovok genealógiája (299)

Szemle

  • Visegrádi Renáta: Száműzetés, fogság, szabadulás a középkori és kora újkori Európában (317)