Európai Jog 2020/5

Vezértanulmány

 • B. Gyurkó Brigitta: Az Európai Unió műanyaghulladékokkal kapcsolatos intézkedései (1)

Európai jogi fórum

 • Szabó Judit: A külföldi ítéletek végrehajtása, avagy a végrehajtásában felfüggesztett külföldi szabadságvesztés-büntetés hazai sorsa (9)

Jogharmonizáció

 • Virág Csaba: Az utazási szerződés megszegésével okozott „nem vagyoni sérelem” – az uniós irányelvek alkalmazásának egyes kérdései a nemzeti jogban (16)

Az Európai Unió bíróságának joggyakorlata

 • Polgári jogi igény a büntetőeljárásban EU-s támogatásokat érintő csalással kapcsolatos bűncselekmény esetén – az Európai Unió Bírósága C-603/19. számú TG ügyben 2020. október 1-jén hozott ítélete (22)

Bírósági Szemle 2020/1

 • Senyei György: Köszöntő (2)
 • Osztovits András: Előszó (3)

Tanulmányok

 • Ződi Zsolt: A bíróságok és a technológia (4)

Fórum

 • Virág Csaba: Az új polgári perrendtartás alkalmazásának kihívásai. Bírói attitűdök a perrend egyes új jogintézményeivel kapcsolatban (14)
 • Szabó Judit, Hornyák Szabolcs: Az új büntetőjogi eljárási kódex hatása a bírósági igazgatásra (26)

Arcképcsarnok

 • Bódiné Beliznai Kinga: „Akinek ítéleteiben a jog és az igazság kérdései mellett mindig ott volt a meleg emberi szív is – Juhász Andor bírói pályafutása (38)
 • Peres Zsuzsanna: Ifj. Mailáth György országbíró életpályája (47)

Recenziók

 • Mezey Barna: Adalékok a bírói szerepfelfogáshoz. A Kúria és elnökei (57)
 • Kis László: A bírósági igazgatási modellek alkalmazásának gyakorlati aspektusai. David Kosař: Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. Holding the Least Accountable Branch to Account (64)
 • A szerzőkről (68)
 • Abstracts (69)
 • Szerzői útmutató (71)

Elektronikus formában elérhető itt.