Magyar Jog 2024/4

Tanulmányok

 • Ambrus István, Csöndes Mónika: A büntetőítélet hatálya polgári perben, döntés a jogerősen elbírált bűncselekmény vagyoni jogkövetkezményeiről I. (193)
 • Szucsikné Soltész Ilona Rita: A környezeti károk joghatósági kérdései I. (201)
 • Veress Emőd: Szladits Károly és a magyar magánjogi kodifikáció (210)
 • Kuhl Andrea: Szakértői bizonyítékok és a bizonyítás rendszere a büntetőeljárásban (218)
 • Bíró Vivien Enikő: Az elektronikus végrendelkezés megvalósulása egyes angolszász államokban (231)

Ítélkezési gyakorlat

 • Bodzási Balázs: A Kúria jogegységi határozatában az 1959-es Ptk.-nak az elévülés megszakítására vonatkozó szabályait vizsgálta (235)
 • Magyar Áron: Meddig tart a „Covid-hatás” a német költségvetési jogban? (238)
 • Szabó Annamária Eszter: A kellő felkészülési idő jogállami követelményének érvényesülése a veszélyhelyzeti jogalkotásban (242)
 • Varga Zsófia: Az Európai Ügyészség és határokon átnyúló nyomozási cselekmények (246)

Szellemidézés

 • Id. Trócsányi László: Jogászi pályafutásom. Curriculum vitae III. (249)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjegyzők Közlönye 2023/3

 • Veress Emőd: A váltó mint értékpapír a magyar költészetben (5)
 • Boóc Ádám: Észrevételek a feltűnő értékaránytalanság fogalmához a magyar jogban (24)
 • Gerőcs-Tóth Andrea: A fogyasztó és vállalkozás közötti jogvita megoldására szolgáló alternatív vitarendezési lehetőségek Csehországban (35)
 • Rák Viktor: Hogy kerül a csizma az asztalra, avagy miért vannak az európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány közjegyző általi kiállításának szabályai rossz helyen a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, és hol lenne inkább helyük (52)
 • Makács Adrienn: Megfoghatalanság a kitagadási okok rendszerében (61)
 • Kiss Attila: A perkoncentráció megjelenése egyes külföldi államok perjogában (79)
 • Sajtószemle (96)
 • Summary, Zusammenfassung, Résumé (100)

Jogtudományi Közlöny 2023/7-8

Diskurzus

 • Molnár Tibor Tamás: A kartell közgazdasági hatásai és a kapcsolódó igényérvényesítési lehetőségek (297)

Tanulmány

 • Gyeney Laura: „Uniós polgárnak lenni vagy nem lenni?” – A minősítés kérdései az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában (307)
 • Veress Emőd: A tradíciók ravaszsága – A sérelemdíj és Eörsi Gyula szemléletváltozásai (316)
 • Bérces Viktor: A rendészeti előállítás dogmatikai kérdései (326)
 • Grad-Gyenge Anikó: Szó elszáll – Szóbeli ígéretek értelmezése az öröklési jogban (336)

Vita

 • Hámori Antal: A „magzat” alkotmánybírósági és alaptörvényi védelme (346)

Jogirodalom

 • F. Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási jog tanainak csodálatos tárháza – Útmutató a közigazgatási jog tudományának hazai fejlesztéséhez (356)

Szemle

 • Hurtony Alexandra Kitti: A dark weben elkövetett bűncselekmények jellemzői és kihívásai (366)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/2

Tanulmány

 • Veress Emőd: Megjegyzések Szászy Istvánról, a magyar polgári jog általános részéről és az összehasonlító jog szerepéről (49)
 • Sipos Attila: A légiközlekedés-védelmi nemzetközi szerződések dogmatikája és modernizációja (56)
 • Halász Csenge, Certicky Mário: Hová tüntél önrendelkezés!? (67)

Vita

 • Gyekiczky Tamás: Az emancipáció útján (78)

Szemle

 • Landi Balázs: „Szociális jog” vs. magánjog – sakkjátszma három lépésben (85)

Jogi irodalom – jogélet

 • Bordás Péter: Látlelet, gyógyír nélkül (93)

Közjegyzők Közlönye 2020/3

 • Veress Emőd, Székely János: A végrendelet fogalma, alaki szabályozása és egyes joghatásai a román öröklési jog rendszerében (5)
 • Balogh Tamás: Legújabb problémák az európai öröklési rendelet alkalmazásával kapcsolatban (24)
 • Juhász Ivett: Kézbesítés és az e körben felmerülő anomáliák az európai fizetési meghagyásos eljárásban (43)
 • Ferenczy Áron: A közbenső ítélet mint precezúra (64)
 • Sápi Csaba: Gondolatok az örökösi minőségi hagyatékátadás nélküli igazolásáról (77)
 • Sarusi Kiss Béla: Lengyel menekült közjegyzők Magyarországon 1939-1944 (96)
 • Sajtószemle (101)
 • Summary | Zusammenfassung | Résumé (104)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.