Családi Jog 2022/3

A családjog jövője

  • Lápossy Attila: Ki nevel a végén? – A szülő neveléshez való jogának alapjogi tartalmáról és határairól (1)

Nézőpontok

  • Gondán-Evetovits Andrea: A tartásra jogosult gyermek szokásos tartózkodási helyének megítélése jogellenes gyermekelvitel esetén (8)
  • Nyírőné Kiss Ildikó: A házassági vagyonjog aktuális kérdéseiről a Kúria Polgári Kollégiuma véleményének tükrében (16)
  • Grád András, Nisztor Mária: Objektív vagy szubjektív – újabb kérdőjelek az igazságügyi pszichológus szakértői vélemények megbízhatósága terén (23)
  • Vajda Andrea: A kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtásának egyes kérdései – a Zalaegerszegi Törvényszék joggyakorlatának áttekintése alapján (30)

Joggyakorlat

  • Nagy Csongor István: Az EU nemzetközi magánjogának család- és öröklési jogi szabályai a magyar bíróságok gyakorlatában (37)
  • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (43)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.