Acta Humana 2020/2

Tanulmányok

  • Ujházi Lóránd: Az irgalmas szeretet és a karitász jelentősége az egyház hármas – kormányzati, megszentelő és tanító – küldetésében (7)
  • Simicskó István: A világjárvány és a hibrid hadviselés egyes összefüggései az álhíresztelések terjedésének tükrében (31)
  • Horváth Anett: Anomáliák a hazai pártok pénzügyi ellenőrzésében (43)
  • Kovács István: A prostitúció megítélése a résztvevők szemével (53)

Recenziók

  • Balogh Elemér: Rendhagyó könyvismertetés a Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról című kötetről (75)
  • Szikora Tamás: Recenzió Koltay András Az új média és a szólásszabadság. A nyilvánosság alkotmányos alapjainak újragondolása című könyvéről (81)

Figyelő

  • Berkes Bálint: A Kúria gyakorlatából (87)
  • Lehóczki Balázs: A röszkei tranzitzónában elhelyezett nemzetközi védelmet kérelmezőknek és kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgároknak a helyzete az uniós jog alapján (97)
  • Szabó Attila: Az Alkotmánybíróság fontosabb döntései 2020. január 1-je és június 15-e között (105)