Korall 2022/90

Professzionalizáció és életút

 • Ugrai János: Reformkori akadémikusok foglalkozása, különös tekintettel a papokra és a tanárokra (5)
 • Tátrai Viktor: Professzionalizáció és karriermobilitás (26)
 • Papp Viktor: Ügyvédi praxis a horizonton (55)
 • Buzinkay Géza: „Fönkelt önérzettel határozám el magamat a nevelői pályára.” Ney Ferenc (1814-1889) pedagógusi életútja (75)
 • Detre Katalin: Egy jóházból való úrilány lehetőségei – emlékei tükrében (93)
 • Tóth Kelemen: Valami figyel. Vázlat a 19. századi Magyarország becsületfogalmáról (119)

Könyvek

 • Berecz Ágoston: Globális nemzettörténetek. Laczó Ferenc, Varga Bálint (szerk.): Magyarország globális története. Fahrmeir, Andreas (Hg.): Deutschland. Globalgeschichte einer Nation. Carlos Fiolhais, José Eudardo Franco, José Pedro Paiva (dir.): História Global de Portugal. Xosé M. Nunez Seixas (coord.): Historia mundial di Espana. Andrea Giardina: Storia mondiale dell’Italia. Patrick Boucheron (dir.): Histoire mondiale de la France (143)
 • Törő László Dávid: Jankó Ferenc: Burgenland földrajzi felfedezése. Tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között (150)
 • Rácz Lajos: Környezetrégészet a Kárpát-medencében. Benkő Elek, Zatykó Csilla (szerk.): A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban (154)
 • Rénes Balázs: Vadas András: Egy határfolyó környezettörténete. Háború és vízgazdálkodás a kora újkori Rába-völgyben (159)
 • Szerzőink (164)
 • Contents (166)
 • Abstracts (168)

Aetas 2022/1

Tanulmányok

 • Ugrai János: Protestáns lelkészek, tanárok, tanítók. A különválás strukturális feltételeinek körvonalazódása a 19. század első felében (5)
 • Sasfi Csaba: Középfokú iskolahálózat és városállomány Magyarországon 1910-ben. Az iskolai pályaválasztás szabadságfoka (21)
 • Papp Viktor: „Össze-vissza kuszálva van ismét minden párt vezéreszme nélkül”. A budapesti ügyvédi kar szervezetei és belső konfliktusai a dualizmus derekán (40)
 • Kiss Zsuzsanna: Eredmények és kudarcok éa gazdatisztek jogállásukért és érdekképviseletük szabályozásáért folytatott küzdelmében a 20. század elejéig (62)
 • Detre Katalin: A piac szerepe a magyar és a német mozdulatművészet professzionalizációjában (74)
 • Papp Barbara: „Nőkérdés” és női iránymutatás. Pályaválasztási tanácsok lányoknak a Horthy-korszakból (93)

Műhely

 • Iványi Márton: Áttekintés az ókori Dacia és a románság etnogenezisének vitájáról az első világháború előtti hosszú évszázad során (107)

Elmélet és módszer

 • Székely Tamás: A securitastól a szekuritizációig: a biztonságtörténet lehetőségei és buktatói (130)

Határainkon túl

 • „… akkor még szilárdan állt az NDK-féle szocializmus”. Beszélgetés Juliane Brandttal (A beszélgetést készítette: Deák Ágnes) (159)
 • Juliane Brandt műveinek bibliográfiája (168)
 • Juliane Brandt: „Jézus és a világháború”. A magyar protestantizmus nemzeti gondolatrendszere az első világháború idején (Fordította: Deák Ágnes) (174)

Figyelő

 • Koloh Gábor: Vándorlás-variánsok (Fata Márta: Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit. Einführungen in die Geschichtwissenshaft. Frühe Neuzeit. Band 1. Vandenhoeck & Ruprechtt, Göttingen, 2020.) (198)
 • Lévai Csaba: George Washington és a rabszolgaság kérdése (Mary V. Thompson: „The Only Unavoidable Subject of Regret”. George Washington, Slavery, and the Enslaved Community at Mount Vernon. University of Virginia Press, Charlottesville-London, 2019.) (203)

 • Számunk szerzői (209)