Századok 2022/2

Tanulmányok

 • Kenyeres István: A Magyar Királyság pénzügyei és katonai költségei Mohács előtt (237)
 • Galambosi Péter: Az szepesi lándzsásnemesség története a 13-14. században (277)
 • Tóth Tibor: Az angol hadsereg megostromolja Buda várát. A Hounslow Heath-i hadgyakorlatok II. Jakab uralkodása idején (1685-1688) (303)
 • Matolcsi Réka: Szóbeli királysértési ügyek a dualizmus idején (1891-1913) (329)
 • Tefner Zoltán: Német-osztrák-magyar tárgyalások Lengyelországról. Berlin, 1916. április 14-15. (357)
 • Gyarmati Enikő: Bédy-Schwimmer Rózsa berni követi kinevezése a svájci források és szempontok tükrében (1918) (391)

Vita

 • Thoroczkay Gábor: Észrevételek a magyar szakrális kettős fejedelemség újabb irodalmához (413)
 • B. Szabó János, Sudár Balázs: Gardízi, Ibn Ruszta és a többiek, Válasz Thoroczkay Gábornak (421)

Történeti irodalom

 • Gulyás László Szabolcs: Botár István: Havasok keblében rejtező szép Csík. A Csíki-medence középkori településtörténete (429)
 • Domokos György: Kruppa Tamás (közreadja): Pápai csapatok Magyarországon (1595-1597, 1601) (432)
 • Főcze János: Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918-1921 (434)
 • Jeszenszky Géza: L. Balog Béni (szerk.): Erdélyből jelentik. A Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériumának válogatott iratai, 1918. november 3. – 1919. január 29. (437)
 • Both Noémi Zsuzsanna: Főcze János: A MADOSZ. Baloldali magyar történet a Román Királyságban (1934-1944) (440)
 • Egry Gábor: Leslie Waters: Borders on the Move. Territorial Change and Ethnic Cleansing in the Hungarian-Slovak Borderlands, 1938-1948 (443)
 • Búr Gábor: Besenyő János: Magyarország és a nyugat-szaharai válság (446)

 • E számunk munkatársai (451)