Ügyészek Lapja 2022/1-2

Tanulmányok

 • Tittmann-né Babják Tamara: A pénzmosás bűncselekményének szabályozási és bizonyítási nehézségei – a büntetlen utócselekménytől napjainkig (5)
 • Fórizs Sándor: Fegyverhasználati esetek kivizsgálása 1945-1949 között a Honvéd Határőrségnél (19)
 • Komporday-Orosz Noémi: A büntetőjog és polgári jog kárfogalma – azonos terminológia, eltérő definíciók (35)

Disputa

 • Sárik Eszter, Vass Péter: Egy a valóság és ezer a ruhája… Beszámoló „A terhelti beismerésen alapuló konszenzuális rendszer egyes kiemelt jogintézményei” című konferenciáról (57)
 • Bőczné Neparáczki Anna: Bűnözéskutatás Európa közepén. Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézet Vókó György és Mészáros Ádám emlékére rendezett konferenciájáról (69)

Figyelő – OKRI hírek

 • Bolyky Orsolya: A kiszolgáltatottság fogalmának jogi értelmezése, különös tekintettel az idős korú áldozatokra (77)
 • Solt Ágnes: Hogyan veszélyeztetjük a gyerekeket? Jogerős esetek változásai 2015 évről 2020-ra (87)
 • Nagy László Tibor: Pirotechnika a stadionokban (97)
 • Tilki Katalin: Egy állatkínzással kapcsolatos jogeset során felvetődött kérdések (103)
 • Bőczné Neparáczki Anna: A szabadlábon védekező terhelt, valamint védőjének ügyirat-megismerési joga az Európai Unió elvárásainak fényében (111)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Bogdány Gyula, Deák Zoltán: Utazók sérelmére elkövetett fegyveres rablás az M5-ös autópályán (119)

Jog és irodalom

 • Kiss Anna: Az irodalomterápia szerepe a büntetés-végrehajtásban (129)

Könyvismertetés

 • Tanulmánykötet Mészáros Ádám emlékére (139)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (141)

Ügyészek Lapja 2021/1-2

Tanulmányok

 • Ambrus István: Vagyon elleni kriminális cselekmények a modernizálódó kiskereskedelemben (5)
 • Fenyvesi Csaba: Fénykép-, videó-, hang-, tárgyfelismerési kísérlet a magyar bíróságok döntéseiben (17)
 • Kardos Dóra: A büntetést befolyásoló fontosabb alanyi tényezők bemutatása (33)
 • Hurtony Alexandra: Az igazságügyi szakértő szerepe a büntetőeljárásban, különös tekintettel a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények bizonyítási nehézségeire (53)
 • Tilki Katalin: A magánszféra védelmének büntetőjogon kívüli eszközrendszere (65)

Disputa

 • Inzelt Éva, Szepcsik Regina: Beszámoló a „Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai” című projekt márciusi workshopjáról (81)
 • Takácsné Diófási Ágnes: Nemzetközi együttműködés különböző jogrendszerek között – A Nemzetközi Ügyészi Egyesület XXIV. Éves Konferenciája, Buenos Aires, 2019. szeptember 15-19. (85)
 • Bányai Krisztina: Nemzetközi együttműködés korrupciós ügyekben (89)
 • Pocsai Edit: Nemzetközi együttműködés korrupciós ügyekben különböző jogrendszerek között (91)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • László Balázs: Az önálló ügyészség gondolata egy elfeledett javaslatban (95)

Figyelő – Egyesületi hírek

 • Válas Péter: Birkanyárs (107)

Figyelő – OKRI hírek

 • Nekrológ (115)
 • Gyász (117)
 • Prof. em. Dr. Vókó György DSc emlékére (119)
 • In memoriam Vókó György (1946-2021) (123)
 • Prof. em. Dr. Vókó György DSc publikációs jegyzéke (2012-2020) (127)
 • Mészáros Ádámra emlékezünk (135)
 • Ádám, itt a csilid! (137)
 • Dr. Mészáros Ádám LL.M, PhD publikációs jegyzéke (2001-2020) (139)

Figyelő – európai kitekintő

 • Udvarhelyi Bence: Az Office-tól a College-ig – Gondolatok az Európai Ügyészség szervezeti felépítéséről (147)

Könyvismertetés

 • Bartkó Róbert: Az irreguláris migráció elleni küzdelem eszközei a hazai büntetőjogban (169)