Közgazdasági Szemle 2020/12

Akadémiai székfoglaló

  • Voszka Éva: Állami vagy magántulajdon? Adalékok egy dichtómia értelmezéséhez (1193)

Tanulmányok

  • Balogh Gábor, Sipos Norbert, Rideg András: A javadalmazási rendszerek hatása a magyarországi kis- és középvállalati szektorban (1217)
  • Hegedűs Dániel, Vasvári Tamás: Hazai vállalatok az értékláncban. Egy feldolgozóipari vállalat beszállítói kapcsolatainak elemzése (1245)

Műhely

  • Teszárik Eszter, Váradi Kata: A magyar festménypiac pénzügyi szemmel (1271)

Könyvismertetés

  • Szigetvári Tamás: Érdekérvényesítés a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon. Peg Murray-Evans: Power in North-South Trade Negotiation (1299)
  • A cikkek angol nyelvű kivonata (1303)
  • A Közgazdasági Szemle 2020. évi számaiban megjelent írások jegyzéke (1305)

Elektronikus formában elérhető itt.