Korall 2022/90

Professzionalizáció és életút

 • Ugrai János: Reformkori akadémikusok foglalkozása, különös tekintettel a papokra és a tanárokra (5)
 • Tátrai Viktor: Professzionalizáció és karriermobilitás (26)
 • Papp Viktor: Ügyvédi praxis a horizonton (55)
 • Buzinkay Géza: „Fönkelt önérzettel határozám el magamat a nevelői pályára.” Ney Ferenc (1814-1889) pedagógusi életútja (75)
 • Detre Katalin: Egy jóházból való úrilány lehetőségei – emlékei tükrében (93)
 • Tóth Kelemen: Valami figyel. Vázlat a 19. századi Magyarország becsületfogalmáról (119)

Könyvek

 • Berecz Ágoston: Globális nemzettörténetek. Laczó Ferenc, Varga Bálint (szerk.): Magyarország globális története. Fahrmeir, Andreas (Hg.): Deutschland. Globalgeschichte einer Nation. Carlos Fiolhais, José Eudardo Franco, José Pedro Paiva (dir.): História Global de Portugal. Xosé M. Nunez Seixas (coord.): Historia mundial di Espana. Andrea Giardina: Storia mondiale dell’Italia. Patrick Boucheron (dir.): Histoire mondiale de la France (143)
 • Törő László Dávid: Jankó Ferenc: Burgenland földrajzi felfedezése. Tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között (150)
 • Rácz Lajos: Környezetrégészet a Kárpát-medencében. Benkő Elek, Zatykó Csilla (szerk.): A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban (154)
 • Rénes Balázs: Vadas András: Egy határfolyó környezettörténete. Háború és vízgazdálkodás a kora újkori Rába-völgyben (159)
 • Szerzőink (164)
 • Contents (166)
 • Abstracts (168)

Aetas 2022/3

Tanulmányok

 • Schrek Katalin: A nagykövet védelmének kérdése. Esterházy herceg és a Bettera-ügy (5)
 • Palotás Zsolt: Amerikai fogságelbeszélések a Magrebben. Kutatási irányok és lehetőségek (16)
 • Drócsa Izabella: Szálasi Ferenc sajtóperei 1937-1938 között (30)
 • Pál Judit: A politikus becsülete avagy megbuktathat-e a Nemzeti Kaszinó egy főispánt? (56)
 • Erős Vilmos: A szellemtörténet Debrecenben: ifjabb Révész Imre (80)
 • Tátrai Viktor: Nemesi származás és identitás. Módszertani dilemmák a rendi státusz 1848 utáni örökségének prozopográfiai vizsgálatához (99)

Műhely

 • Krajcsovszki Mónika: Lyautey Marokkóban. A protektorátus eszméje és gyakorlata (122)
 • Palócz Márk: Az 1. Afrikai Menetezred osztrák-magyar monarchiabeli tagjai (132)

Múltidéző

 • Varga Beáta: Az 1667. évi andruszovói egyezmény. Ukrajna két részre szakadása (145)

Elmélet és módszer

 • Tamás Ágnes: Visual History: a történettudományos képelemzés megújítása? A vizuális történelem új német paradigmája (156)

Interjú

 • Bessenyei Vanda: A bölcsészettudományok kutatásának forradalmasítása. Beszélgetés Biszak Sándorral (169)

Figyelő

 • Bene Krisztián: A francia-magyar diplomáciai kapcsolatok egy meghatározó fejezete (Garadnai Zoltán: Franciaország és a keleti biztonság Francois Mitterand elnöksége alatt. A magyar-francia kapcsolatok története [1981-1995]. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020.) (174)
 • Mihályi Dorottya: Az alpinizmusról – másképpen (Patrick Claster, Delphine Debons, Jean-Francois Pitteloud, Grégory Quin [dir.]: Gravir les Alpes du XIXe siecle á nos jours. Pratiques, emotions, imaginaires. Presses universitaires de Rennes, Société d’Histoire de la Suisse romande. Institut de Sciences du sport de l’Université de Lausanne, Rennes, 2021.) (178)
 • Klacsmann Borbála: Fél év Bergen-Belsenben. (Kolb Jenő: „Hit az emberben” – Bergen-belseni napló. Szerkesztette: Thomas Rahe, Fischer Lajos, Bergen-Belsen – Berichte und Zeugnisse, Band 8. Wallstein Verlag, Göttingen, 2021.) (182)
 • Berczeli-Nemcsényi Alex: Megismerni a múltat és idegent (Venkovits Balázs: „Mi otthon félre vagyunk vezetve”. Magyar utazók és kivándorlók Mexikóban a 19. század második felében. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2018.) (186)
 • Várnai Gergely: Az orosz-japán háború és annak hatása a 20. század történelmére (Franc Jacob: The Russo Japanese and Its Shaping of the Twentieth Century, Routledge, New York, 2018.) (190)
 • Székely Tamás: Nyelvében szuverén a nemzet? (Nagy Noémi [szerk.]: Nemzetiségi-nyelvi szuverenitás a hosszú 19. században. Gondolat Kiadó, Budapest, 2020.) (194)
 • Bordás Bertalan: A keleti expedícióktól a rokonnép-mítoszig (Tóth Gergely:Japán-magyar kapcsolattörténet, 1869-1913. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018.) (199)
 • Obradovic Nenad: Szerbiai és boszniai uralkodók oklevelei velencei gyűjteményekben (203)
 • Számunk szerzői (207)