Állam- és Jogtudomány 2023/4

Tanulmány

 • Bartóki-Gönczy Balázs: Vihar előtti csend ötven év hibernáció után? – Előszó „Az ötvenéves űrkárfelelősségi egyezmény” című tanulmányblokkhoz (3)
 • Ganczer Mónika: Honosság szerepe a világűrjogi felelősségben és kárfelelősségben (31)
 • Takó Dalma: Az űrkárfelelősség kérdését szabályozó általános és különös nemzetközi szerződések (52)
 • Kiss Mátyás: Kiberműveletek a beavatkozás tilalma mint nemzetközi jogi alapelv tükrében (67)

Recenzió

 • Szente Zoltán: Apologetikus alkotmánytörténet újratöltve? Megjegyzések A magyar alkotmány: korszakok és kihívások című kötethez (89)
 • Prugberger Tamás: Szalma József: A kárfelelősség alapelvei (Budapest: KRE ÁJK – L’Harmattan 2023) (101)
 • Vadász Vanda: Várnay Ernő – Papp Mónika: Magyarázat az Európai Unió jogáról (Budapest: Wolters Kluwer 2023) (109)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtörténeti Szemle 2020/4

Tanulmányok

 • Antal Tamás: A magyar igazságügyi jogalkotás felkészülése a második világháborúra (1938–1941) (1)
 • Béli Gábor: Közönséges gonosztevők elleni eljárás a nádor és más bírók közgyűlésén (10)
 • Képes György: A kereskedelmi jog mint önálló diszciplína történeti helye a magyar egyetemi szintű jogi oktatásban. A kezdetektől a második világháború utáni változásokig (21)
 • Kertész Gábor: Csőd és csődbűncselekmény a reformkorban (30)
 • Varga Norbert: A törvényszéki eljárás megindítása kartellügyekben az 1931. évi XX. tc. hatálybalépését követően (38)

Műhely

 • László Balázs: Kemény fia Lőrinc és a királyi jog (45)
 • Matla Gabriella: A „Siete Partidas”-kódex gyermekekre vonatkozó törvényei (53)
 • Takó Dalma: A Briand-Kellog-paktumhoz fűzött „megjegyzések” (60)

Forrás

 • Domaniczky Endre: Adalékok Bónis György jogtörténész professzor MTA doktori eljárásához (68)

Könyvekről

 • Bucsi Anikó: Ausztrália magyar szemmel. Domaniczky Endre könyvének jogtörténeti vonatkozásairól (71)
 • Szabadfalvi József: A szuverenitás „joghistóriai szemléletű” vizsgálata (75)

Szemle

 • Viskolcz Noémi, Sári Pál: Konferencia a 16–18. századi Magyarország társadalmáról és jogéletéről (78)

In memoriam

 • Nagy Janka Teodóra: Búcsú a kaukázusi jogszokáskutatások professzorától. Félix Hazmurzajevics Gutnov (1951–2020) (79)

Hírek (80)

E számunk szerzői (84)

Elektronikus formában elérhető itt.

Külgazdaság 2021/3-4

 • Konjunktúraelemzések 2021 tavaszán (3)
 • Karsai Gábor: GKI Gazdaságkutató Zrt. (5)
 • Nagy Katalin, Matheika Zoltán, Palócz Éva: Kopint-Tárki Zrt. (21)
 • Kis Katalin: Magyar Nemzeti Bank (32)
 • Várhegyi Éva: Pénzügykutató Zrt. (37)
 • Horváth Diána, Molnár Dániel, Regős Gábor: Századvég Gazdaságkutató Zrt.
 • Makrogazdasági mutatók és előrejelzések (67)

Tudományos tájékoztató

 • Csáki György: Újabb megaregionális szabadkereskedelmi egyezmény: az Átfogó Regionális Gazdasági Partnerség (RCEP) (69)

Jogi melléklet

 • Takó Dalma: Plurilaterális nemzetközi szerződések a Kereskedelmi Világszervezet rendszerében (104)