Jogtudományi Közlöny 2022/5

 • Tóth J. Zoltán: A strasbourgi bíróság jogértelmező tevékenysége (181)
 • Pintér Attila, K. Kovács Evelin: Tagsági jogviszony keletkezése törzstőkeemelés során (191)
 • Molnár Judit: Valóság vagy álom? A hagyaték átadása tárgyalás nélkül (200)
 • Jakab András: A világ jogrendszerei interdiszciplinárisan (208)
 • Schultz Márton: A szerződési jog harmadik személyeket érintő rendszerszintű problémái (209)
 • Takács Dóra: A foglalkozási diszkrimináció mérése (212)

***

Elektronikusan elérhető az Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjogi Szemle 2021/3

 • Kádár Pál, Hoffman István: A különleges jogrend és a válságkezelés közigazgatási jog kihívásai: a „kvázi különleges jogrendek” helye és szerepe a magyar közigazgatásban (1)
 • Sulyok Katalin: A jövő nemzedékek érdeke mint a jelen generáció mozgásterének korlátja az Alkotmánybíróság és a német Szövetségi Alkotmánybíróság legújabb döntéseiben (12)
 • Gajduschek György, Hajnal György: A közigazgatási identitása és annak megjelenése az egyetemi oktatásban – kelet-közép-európai összehasonlító elemzés (19)
 • Lakatos István: Gondolatok az univerzalizmus és a kulturális relativizmus közötti vitáról (25)
 • Takács Dóra: Az életkori alapú antidiszkrimináció szabályozási háttere (32)
 • Gönczi Lili Luca: A területfejlesztési támogatások esetén igénybe vehető jogvédelem sui generis jellege – a szabálytalanság fókuszában (39)
 • Kárász Marcell: Az önkormányzati rendeletekkel szembeni szubjektív jogvédelem lehetőségei a kozigazgatási perrendtartásban (49)
 • Chronowski Nóra: Gyülekezési jog járvány idején. Az Alkotmánybíróság döntése a gyülekezési jog felfüggesztéséről veszélyhelyzetben (56)
 • Szabó Patrik: „Ha van még értő fülünk a hallásra…” – Gondolatok Kukorelli István Három István, három nemzeti ünnep, három példakép című könyvéről (62)
 • Szalay Klára: Sebők Miklós-Gajduschek György-Molnár Csaba (szerk.) – A magyar jogalkotás minősége (65)

***

A folyóirat elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.